ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต

ชีวิตไม่เคยหยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตที่อาจทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของคุณเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตอาจจะนำมาซึ่งความจำเป็นในการใช้เงินที่มากขึ้น สถานะทางการเงินหรือแม้กระทั่งความมั่นคงทางการเงินของเราเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ  นั่นทำให้คุณเองต้องหันกลับมามองรูปแบบของการลงทุนของตัวเอง กลับมารีวิวเป้าหมายและแผนการลงทุนอีกครั้งว่ารูปแบบการลงทุนที่เป็นอยู่เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตและสถานการณ์ทางการเงินของคุณมากแค่ไหน ถึงเวลาที่คุณควรปรับเปลี่ยนการลงทุนของคุณแล้วหรือไม่ ซึ่งเราแนะนำว่าคุณควรปรับรูปแบบการลงทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิต การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอาจเป็นเหตุการณ์เหล่านี้

marriage-certificate1
แต่งงาน

การแต่งงานมีครอบครัวอาจมีผลต่อการใช้จ่ายและการเงิน ซึ่งนั่นอาจหมายถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนด้วย แต่ละคนมีความชอบในรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างกันไป ชีวิตการแต่งงานของคุณอาจไม่มีผลต่อการตัดสินในในเรื่องการลงทุนเลยก็ได้ โดยที่คู่ของคุณไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยว แต่ในทางตรงข้ามคู่แต่งงานบางคู่อาจจะต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนร่วมกัน ในกรณีนี้คุณคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องจับเข่าคุยกันและหาข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบการลงทุน แนะนำว่าคู่แต่งงานควรหาข้อตกลงที่อยู่ตรงกลางในเรื่องเป้าหมายการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายรับได้และเลือกเป็นรูปแบบการลงทุนของทั้งคู่ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อซื้อบ้านใหม่สำหรับครอบครัว

มีบุตร

การมีทายาทหรือการมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาในครอบครัว อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะตั้งเป้าหมายใหม่ในการลงทุนเพื่อเป็นเงินสำหรับการศึกษาสำหรับลูกในอนาคต ซึ่งเห็นชัดเจนว่าปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นมาก ยิ่งถ้าอยากให้ลูกได้ศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนนานาชาติด้วยแล้วค่าใช้จ่ายก็ยิ่งสูงขึ้นอีกเป็นเท่าตัวหรือหลายเท่าตัว การเริ่มลงทุนเพื่อการศึกษาให้ลูกตั้งแต่เขาเกิดจะเป็นการช่วยการันตีว่าลูกของคุณจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีเมื่อเวลานั้นมาถึง

การเปลี่ยนงานใหม่หรือการตกงาน

ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางบวกคือคุณได้รับเงินเดือนสูงขึ้น โบนัสและสวัสดิการต่างๆ ที่ดีขึ้น คุณควรเพิ่มสัดส่วนเงินสำหรับเงินสำรองฉุกเฉินและเพิ่มการลงทุนให้มากขึ้น แทนที่จะใช้เงินที่ได้มากขึ้นไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายในชีวิตประจำวัน นี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตัวเองในอนาคต แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเป็นไปในทางลบ เช่น รายได้ลดลง คุณต้องใช้สติเพื่อดูรายรับรายจ่าย ลดค่าใช้จ่าย หรือแม้กระทั่งหยุดการลงทุนที่หยุดได้ชั่วคราว หรือแม้กระทั่งต้องดึงเงินที่ลงทุนไว้ออกมาใช้เพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้

การหย่า

การหย่าสามารถเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้สถานะทางการเงินของคุณเปลี่ยนไป เมื่อกระบวนการหย่าสิ้นสุดลง อาจมีการแบ่งแยกทรัพย์สินที่เป็นสินสมรส ซึ่งนั่นอาจเป็นได้ทั้งผลทางลบและทางบวก แต่ไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรือลบ ทำให้คุณมีทรัพย์สินที่เป็นของตัวเองมากขึ้น หรือทำให้ทรัพย์สินและรายได้ที่เป็นของคุณลดลง นั่นถือเป็นเวลาที่คุณควรกลับมานั่งวิเคราะห์การลงทุนของคุณใหม่อีกครั้ง วางแผนการลงทุนและเป้าหมายการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป

การเกษียณ

การเกษียณถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะนั่นหมายความว่ารายได้ประจำที่เคยมีจะหายไป ต้องกลับมาทบทวนการลงทุนครั้งใหญ่ เช่น คุณคาดว่าคุณจะมีชีวิตต่อไปหลังเกษียณอีกกี่ปี  รายจ่ายที่มี และยังมีรายได้จากทางไหนที่ยังเหลืออยู่บ้าง เช่น เงินปันผล เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เงินที่ได้จากลูกหลาน เป็นเวลาที่ต้องวางแผนทางการเงินและใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็น วิธีที่แนะนำคือการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณให้เร็วที่สุดก่อนที่จะถึงเวลาเกษียณจริงๆ และเมื่อเกษียณแล้วคุณก็ยังสามารถลงทุนต่อไปในรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อยังสามารถสร้างรายได้ในช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ เพื่อจะได้เกษียณอย่างมีความสุข