โอนเงินหลายรายการ

ทำรายการโอนเงินหลายรายการ สะดวก รวดเร็ว
 

 

 

1. เลือกเมนู “ไปยังโปรไฟล์ธุรกิจ”

 

 

 

2. เลือกเมนู "ธุรกรรมเพื่อธุรกิจ"

 

 

 

3. เลือก "โอนหลายรายการ"

 

 

 

4. กด "สร้างกลุ่มผู้รับเงิน" เมื่อใช้บริการโอนเงินหลายรายการเป็นครั้งแรก

 

 

 

5. ตั้งชื่อกลุ่มและกด สร้างกลุ่มผู้รับเงิน

 

 

 

6. เพิ่มบัญชีและกำหนดจำนวนเงินโอนของผู้รับและกด "บันทึก"

 

 

 

7. เลือกกลุ่มผู้รับเงินเพื่อทำการโอนเงิน

 

 

 

8. เลือกบัญชีตั้งต้นและบัญชีผู้รับโอน

 

 

 

9. ตรวจสอบรายละเอียด กด "ยืนยัน"

 

 
 

10. โอนเงินสำเร็จ

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY