ตรวจสอบหุ้นกู้ที่ฝาก

เช็คยอดหุ้นกู้ที่ฝากในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี ผ่านแอป SCB EASY ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 


 

 

 

1. เลือกเมนู “การลงทุน”

 

 

2. เลือกเมนู “หุ้นกู้”

 

 

3. เลือกเมนู “หุ้นกู้ของฉัน” หรือกดที่รูปกราฟวงกลม

 

 

4. แสดงรายการหุ้นกู้ที่ฝากในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

 

 

5. ตรวจสอบรายละเอียดหุ้นกู้ที่ฝาก

 

หมายเหตุ: หากผู้จองซื้อเลือกฝากหุ้นกู้กับ SCB ในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี หุ้นกู้ที่ฝากจะแสดงในหน้า “หุ้นกู้ของฉัน” บนแอป SCB EASY ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้