ระงับการใช้บัตรชั่วคราว






1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”


2. เลือกบัตรที่ต้องการระงับการใช้งานชั่วคราว


3. เลือก “บริการอื่นๆ” และกดเปิดปุ่ม ระงับการใช้บัตรชั่วคราว


4. กด “ระงับบัตร” เพื่อยืนยันการระงับใช้บัตรชั่วคราว



5. ระงับการใช้บัตรชั่วคราวสำเร็จ

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY