แลกของรางวัล e-Coupon

 

 


 

 

 

1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

 

 

 

2. เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการ

 

 

 

3. เลือกที่เมนู "คะแนน" และกด "แลกของรางวัล"

 

 

 

4. เลือก e-Coupon

 

 

 

5. เลือกของรางวัลที่ต้องการ

 

 

 

6. กด "ถัดไป"

 

 

 

7. ตรวจสอบข้อมูล กดยอมรับเงื่อนไขและกด "ยืนยัน"

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY