เปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งเอกสาร
 

1. เลือกเมนู “อื่นๆ”

 

2. เลือกเมนู "การตั้งค่า"

 

3. เลือกที่เมนู "จัดการที่อยู่จัดส่งเอกสาร"

 

4. กด “ถัดไป”

 

5. เลือกบัญชีที่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร

 

2. เลือก "เพิ่มที่อยู่ใหม่สำหรับการจัดส่งเอกสาร"

 

3. ระบุที่อยู่ภาษาไทย กด"ตรวจสอบที่อยู่ภาษาอังกฤษ"

 

4. ระบุที่อยู่ภาษาอังกฤษ กด"ตรวจสอบข้อมูล"

 

5. ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY