เปลียนช่องทางรับใบแจ้งยอดบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด
 

 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

2. เลือกบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสดที่ต้องการเปลี่ยนช่องทางรับใบแจ้งยอด

 

3. เลือกที่เมนู "บริการอื่นๆ" และกด "เปลี่ยนช่องทางรับใบแจ้งยอดบัตร"

 

4. เลือก “อีเมล”

 

 

 

 

 

5. เลือกอีเมล หรือ ทำการอัพเดทใหม่

 

6. กด "ตกลง"

 

7. กด "ยอมรับ"

 

8. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการเปลี่ยนช่องทางสำเร็จ​

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY