ตรวจสอบยอดบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด
 

 

 

1. กดที่ "หน้ารวมบัญชี"

 

 

 

2. เลือก บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด ที่ต้องการ

 

 

 

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดบัตรเช่น วงเงินถาวร วงเงินที่ใช้ได้ วงเงินใช้ไประหว่างรอบ ยอดที่ต้องชำระ และยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ

 

 

 

4. กด "ยอดเรียกเก็บ" เพื่อดูยอดเรียกเก็บย้อนหลัง