ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
 

 

 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

 

 

2. เข้าหน้ารวมบัญชี เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการขอ ขยายวงเงินชั่วคราว

 

 

 

3. เลือก “บริการอื่นๆ” และเลือก ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

 

 

 

4. กรอกรายละเอียดการ ขอวงเงินเพิ่ม

 

 

 

 

5. ตรวจสอบรายละเอียด และกด “ยืนยัน”

 

 

6. ระบบแสดงหน้าจอยืนยัน การขวงเงินเพิ่มสำเร็จ

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY