ขอ e-Statement
 

 

 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

 

 

2. เลือกบัตรที่ต้องการ

 

 

 

3. เลือกที่เมนู “บริการอื่นๆ” และ กด “ขอใบแจ้งยอดบัตร”

 

 

4. เลือกรอบบิลที่ต้องการ ขอใบแจ้งยอด และกดปุ่ม “ยืนยัน”

 

 

 

5. ระบบแจ้งหน้ารายการสำเร็จและส่งใบแจ้งยอดไปทางอีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY