สมัครบัตรเครดิต1. เลือกเมนู “สินเชื่อและบัตรเครดิต”

2. เลือก "บัตรเครดิต"

3. อ่านรายละเอียดและกด "สมัครเลย"

4. เลือกบัตรเครดิตและระบุวงเงินที่ต้องการ

5. เลือกวิธีการชำระเงินและกด "ถัดไป"

6. ใส่ข้อมูลอาชีพและกด "ถัดไป"

7. ให้ข้อมูลเอกสารรับรองรายได้และกด "ถัดไป"

8. เพิ่มรูปข้อมูลการเงินและกด "ถัดไป"

9. ตรวจสอบรายละเอียด กดยอมรับเงื่อนไขและกด "ถัดไป"

10. อ่านรายละเอียดความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตและกด "ยอมรับ"

11. ตรวจสอบรายละเอียดและกด "ส่งคำขอสินเชื่อ"