ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าด้วยตนเองบน Easy App ได้ตามขั้นตอนดังนี้​

 


 

 

 

1. กด “เมนูอื่นๆ”

 

 

 

2. กด “การตั้งค่า”

 

 

 

3. กด “จัดการบริการ NDID”

 

 

 

4.1 หากพบข้อความ "นำบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่สะดวก" ลุกค้าต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขา

 

 

 

4.2 หากไม่พบข้อความ "นำบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่สะดวก" ลูกค้าไม่ต้องยืนยันตัวตนที่สาขาเนื่องจากธนาคารมีใบหน้าลูกค้าในระบบแล้ว