ตั้งรายการล่วงหน้า
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

 

2. เลือก "โอนเงิน/เติมเงิน/จ่ายบิล"

 

 

 

3. เลือกบัญชีตั้งต้นและ บัญชี/ผู้ให้บริการ ปลายทาง

 

 

 

4. ระบุข้อมูล จำนวนเงิน และกด "ตั้งรายการล่วงหน้า"

 

 

 

5. เลือกการตั้งรายการล่วงหน้า "ครั้งเดียว"

 

 

 

6. ระบุวันที่ทำรายการกด "ตกลง"

 

 

 

7. กด "ตรวจสอบข้อมูล"

 

 

 

8. ตรวจสอบข้อมูลและกด "ยืนยัน"

 

 

 

9. เลือกตั้งรายการล่วงหน้า "ทุกเดือน"

 

 

 

10. ระบุเดือนเริ่มต้นและสิ้นสุด และเลือกวันที่ทำรายการกด "ตกลง"

 

 

 

11. กด "ตรวจสอบข้อมูล"

 

 

 

12. ตรวจสอบข้อมูล กด "ยืนยัน"