เพิ่มรายการโปรด
เพิ่มรายการ "จ่ายบิล" เป็นรายการโปรด

 

1. เมื่อทำรายการจ่ายบิลสำเร็จ คลิกที่ปุ่มบันทึกรายการโปรด

 

2. เพิ่มชื่อรายการจ่ายบิลที่ต้องการ บันทึกเป็นรายการโปรด

 

3. เพิ่มบันทึกรายการโปรดสำเร็จ

 

4. รายการโปรดที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้นเมื่อทำการจ่ายบิลในครั้งถัดไป

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY