เพิ่มรายการโปรด
 

เพิ่มรายการ "เติมเงิน" เป็นรายการโปรด

 

 

 

1. เมื่อทำรายการเติมเงินสำเร็จ คลิกที่ปุ่มบันทึกรายการโปรด

 

 

 

2. เพิ่มชื่อรายการเติมเงินที่ต้องการบันทึกเป็นรายการโปรด

 

 

 

3. เพิ่มบันทึกรายการโปรดสำเร็จ

 

 

 

4. รายการโปรดที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้นเมื่อทำการเติมเงินในครั้งถัดไป

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY