โอนเงินไปยังบัญชีพร้อมเพย์
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

 

2. เลือกเมนู "โอนเงิน"

 

 

 

3. เลือกบัญชีที่ใช้โอน เลือกหัวข้อ "พร้อมเพย์" และระบุหมายเลขพร้อมเพย์ของบัญชีปลายทาง

 

 

 

4. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนและกด "ตรวจสอบข้อมูล"

 

 

 

5. ตรวจสอบข้อมูลและกด "ยืนยัน"