โอนเงินต่างประเทศ
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

 

2. เลือกเมนู "โอนเงินต่างประเทศ"

 

 

 

3. เลือกบัญชีและประเทศของผู้รับเงิน

 

 

 

4. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนที่ช่องสกุลเงิน บาท หรือ สกุลเงิน ต่างประเทศ

 

 

 

5. ระบุที่อยู่ผู้โอน

 

 

 

6. ใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารปลายทางของผู้รับเงิน

 

 

 

7. ตรวจสบรายละเอียดและกด "ยืนยัน" ภายในเวลา 30 วินาที