ชำระเงินผ่านการสแกน QR Code Payment


 

1. เลือกเมนู “Scan”

 

2. สแกน QR Code ร้านค้าที่ต้องการสแกน

 

3. เลือกบัญชีและระบุจำนวนเงินที่ต้องการ กด "ตรวจสอบข้อมูล"

 

4. กด "ยืนยัน"

 

“ลูกค้า SCB EASY App สามารถชำระเงินผ่านการสแกน QR Code ในต่างประเทศได้แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก”

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY