จ่ายบิลด้วยการสแกน1. เลือกเมนู “Scan”


2. สแกน QR Code หรือ Bar Code บนใบแจ้งยอด


3. เลือกบัญชีและระบุจำนวนเงินที่ต้องการ กด "ตรวจสอบข้อมูล"


4. ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY