จ่ายบิลด้วยการสแกน
 

 

 

1. เลือกเมนู “Scan”

 

 

 

2. สแกน QR Code หรือ Bar Code บนใบแจ้งยอด

 

 

 

3. เลือกบัญชีและระบุจำนวนเงินที่ต้องการ กด "ตรวจสอบข้อมูล"

 

 

 

4. ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”

 

 

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY