โอนเงินให้เป็นของขวัญ
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

 

2. เลือกเมนู "โอนเงิน"

 

 

 

3. เลือกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

 

 

 

4. ระบุเลขบัญชี จำนวนเงินและกด "โอนเงินให้เป็นของขวัญ"

 

 

 

5. เลือกแอนิเมชันที่ต้องการ ระบุข้อความ และกด "ให้ของขวัญ"

 

 

 

6. ตรวจสอบข้อมูล และกด "ยืนยัน"