การขอสลิปรายการโอนเงิน/เติมเงิน/จ่ายบิลอีกครั้ง


ขอสลิปรายการย้อนหลังสำหรับการโอนเงิน/เติมเงิน/จ่ายบิลได้ด้วยตัวคุณเอง โดยสามารถขอสลิปรายการบน SCB EASY ย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน


 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

 

2. เลือก "โอนเงิน/เติมเงิน/จ่ายบิล"

 

 

 

3. กดที่เมนู "ประวัติ"

 

 

 

4. เลือกรายการที่ต้องการ และกด "ขอสลิปรายการอีกครั้ง"

 

 

 

5. ขอสลิปรายการอีกครั้งเรียบร้อย และระบบจะบันทึกสลิปไว้ในมือถือโดยอัตโนมัติ