ติดโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดไฟ เลือกอินเวอร์เตอร์อย่างไรให้ถูกต้อง

สำหรับใครที่ต้องการจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า นอกจากจะต้องเลือกแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะกับการใช้งานแล้ว การเลือกอินเวอร์เตอร์ หรือเครื่องแปลงไฟ ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะอินเวอร์เตอร์ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบโซลาร์เซลล์ ในการแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ได้จากระบบโซลาร์เซลล์ ให้กลายมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถนำไปใช้งานตามอาคาร บ้านเรือนได้อย่างปลอดภัย


อินเวอร์เตอร์แบ่งตามระบบโซลาร์เซลล์ได้ 3 ระบบ

 

1. อินเวอร์เตอร์ระบบ Off-Grid

off-grid-solar

เป็นระบบที่ใช้การดึงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ที่ได้จากโซลาร์เซลล์ มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยไม่ต้องต่อเชื่อมกับระบบของการไฟฟ้า แต่ปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากแบตเตอรี่มีราคาสูง และต้องเปลี่ยนทุก 2 – 5 ปี

2. อินเวอร์เตอร์ระบบ On-Grid มักจะถูกเรียกว่า Grid Tile Inverter

เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกันระหว่างไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์และไฟฟ้าจากการไฟฟ้า นอกจากนี้ยังสามารถขายคืนไฟฟ้าที่ผลิตเกินความต้องการใช้ได้ด้วย โดยอินเวอร์ระบบนี้จะอ้างอิงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและความถี่จากการไฟฟ้า ทำให้เมื่อไฟจากการไฟฟ้าดับ อินเวอร์เตอร์จะหยุดการทำงาน ไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ก็จะดับตามไปด้วย เพื่อป้องกันไฟฟ้าที่อาจจะรั่วไหลเข้าสู่สายไฟ ระบบนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ และคืนทุนเร็วกว่าระบบอื่น จึงเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดตามอาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัย ที่ต้องการประหยัดค่าไฟที่ใช้ในระหว่างวัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีแสงแดดให้นำไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่พร้อมใช้งานได้ทันที

3. อินเวอร์เตอร์ระบบ Hybrid

เป็นการรวมข้อดีของระบบ Off-Grid และ On-Grid มาไว้ด้วยกัน สามารถดึงไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในเวลากลางวัน และใช้ไฟจากแบตเตอรี่ในตอนกลางคืน หากไฟฟ้าดับก็สามารถดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ได้ ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตลอดวัน แต่ระบบนี้ยังไม่เป็นที่นิยมติดตั้งกันตามบ้านพักอาศัย เนื่องจากต้นทุนในการติดตั้งสูง จึงเหมาะกับธุรกิจที่ต้องใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ธุรกิจห้องเย็น โรงพยาบาล หรือภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีการเดินเครื่องจักรตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้าดับ

 

หลักการเลือกอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์นอกจากทำหน้าที่สลับกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ เพื่อนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แล้ว ยังช่วยให้แรงดันไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์มีความเสถียร และช่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกด้วย โดยมีหลักการเลือกดังนี้

  1. เลือกให้มีกำลังวัตต์มากกว่ากำลังวัตต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมดในบ้านประมาณ 30-40 %

  2. เลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าต่อการลงทุน

  3. เลือกผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และมีการรับประกันสินค้าไม่ต่ำกว่า 5 – 10 ปี โดยการติดตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถตรวจสอบแบรนด์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านหลักเกณฑ์และได้ขึ้นทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)


การเลือกอินเวอร์เตอร์ถือว่าสำคัญมาก จึงไม่ควรมองที่ราคาเป็นหลัก แต่ต้องเลือกให้เหมาะกับประเภทการใช้งาน และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของการไฟฟ้า ซึ่งบริษัทรับติดตั้งจะเข้ามาประเมินการใช้งานเบื้องต้นให้ เพื่อให้การลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด