อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก บ้าน เงินกู้ สินเชื่อ และค่าธรรมเนียมโอนเงิน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เงื่อนไขเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราค่าบริการเงินฝาก สินเชื่อ และอื่นๆ

ค่าบริการ กลุ่มบริการด้านเงินโอนในประเทศ วันที่มีผล: 15-07-2554 วันที่ประกาศ: 14-07-2554
ค่าบริการ กลุ่มบริการบริหารเงินอัตโนมัติ วันที่มีผล: 15-07-2554 วันที่ประกาศ: 15-07-2554

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อรถ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถคือเงินพร้อมใช้ My Car My Cash Prompt วันที่มีผล: 29-03-2556 วันที่ประกาศ: 22-03-2556
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ วันที่มีผล: 03-06-2557 วันที่ประกาศ: 02-06-2557

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อบุคคล

อัตราค่าธรรมเนียมบริการ SCB Easy Net และ SCB Easy Application วันที่มีผล: 01-12-2564 วันที่ประกาศ: 01-12-2564