อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อย้อนหลัง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 03.10.2566 วันที่ประกาศ: 02.10.2566
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 09.06.2566 วันที่ประกาศ: 08.06.2566
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 06.04.2566 วันที่ประกาศ: 05.04.2566
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 30.01.2566 วันที่ประกาศ: 27.01.2566
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 01.01.2566 วันที่ประกาศ: 29.12.2565
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 07.12.2565 วันที่ประกาศ: 06.12.2565
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 04.10.2565 วันที่ประกาศ: 03.10.2565
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 22.07.2565 วันที่ประกาศ: 21.07.2565
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 07.07.2565 วันที่ประกาศ: 05.07.2565
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 09.05.2565 วันที่ประกาศ: 06.05.2565
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 10.08.2564 วันที่ประกาศ: 09.08.2564
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 01.04.2564 วันที่ประกาศ: 31.03.2564
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 22.05.2563 วันที่ประกาศ: 21.05.2563
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 10.04.2563 วันที่ประกาศ: 09.04.2563
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 24.03.2563 วันที่ประกาศ: 23.03.2563
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 07.02.2563 วันที่ประกาศ: 06.02.2563
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 08.11.2562 วันที่ประกาศ: 07.11.2562
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 19.09.2562 วันที่ประกาศ: 18.09.2562
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 15.08.2562 วันที่ประกาศ: 14.08.2562
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 16.01.2562 วันที่ประกาศ: 15.01.2562
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 26.07.2561 วันที่ประกาศ: 19.07.2561
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 01.06.2560 วันที่ประกาศ: 31.05.2560
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 16.05.2560 วันที่ประกาศ: 15.05.2560
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 14.10.2559 วันที่ประกาศ: 12.10.2559
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 25.04.2559 วันที่ประกาศ: 22.04.2559
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 07.04.2559 วันที่ประกาศ: 05.04.2559
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 05.04.2559 วันที่ประกาศ: 04.04.2559
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 18.07.2558 วันที่ประกาศ: 17.07.2558
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 21.05.2558 วันที่ประกาศ: 20.05.2558
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 28.04.2558 วันที่ประกาศ: 27.04.2558
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 25.03.2558 วันที่ประกาศ: 24.03.2558
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 12.03.2558 วันที่ประกาศ: 11.03.2558
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 16.01.2558 วันที่ประกาศ: 15.01.2558