อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 21-05-2567 วันที่ประกาศ: 20-05-2567
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 25-10-2566 วันที่ประกาศ: 24-10-2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 30-07-2563 วันที่ประกาศ: 29-07-2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 17-12-2562 วันที่ประกาศ: 16-12-2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 01-08-2561 วันที่ประกาศ: 31-07-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 03-07-2561 วันที่ประกาศ: 02-07-2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 30-12-2559 วันที่ประกาศ: 30-12-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 26-08-2559 วันที่ประกาศ: 25-08-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 09-03-2559 วันที่ประกาศ: 08-03-2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 18-11-2558 วันที่ประกาศ: 17-11-2558
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 07-05-2558 วันที่ประกาศ: 06-05-2558
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 31-01-2557 วันที่ประกาศ: 30-01-2557