อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 25.10.2566 วันที่ประกาศ: 24.10.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 30.07.2563 วันที่ประกาศ: 29.07.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 17.12.2562 วันที่ประกาศ: 16.12.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 01.08.2561 วันที่ประกาศ: 31.07.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 03.07.2561 วันที่ประกาศ: 02.07.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 30.12.2559 วันที่ประกาศ: 30.12.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 26.08.2559 วันที่ประกาศ: 25.08.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 09.03.2559 วันที่ประกาศ: 08.03.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 18.11.2558 วันที่ประกาศ: 17.11.2558
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 07.05.2558 วันที่ประกาศ: 06.05.2558
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 31.01.2557 วันที่ประกาศ: 30.01.2557