ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ย้อนหลัง

ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 09.06.2566 วันที่ประกาศ: 08.06.2566
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 10.03.2566 วันที่ประกาศ: 09.03.2566
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 15.11.2565 วันที่ประกาศ: 14.11.2565
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 11.11.2565 วันที่ประกาศ: 25.10.2565
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 08.07.2565 วันที่ประกาศ: 01.07.2565
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 13.12.2564 วันที่ประกาศ: 09.12.2564
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 08.10.2564 วันที่ประกาศ: 06.09.2564
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 15.08.2564 วันที่ประกาศ: 11.08.2564
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 12.03.2564 วันที่ประกาศ: 11.03.2564
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 28.01.2564 วันที่ประกาศ: 27.01.2564
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 20.05.2563 วันที่ประกาศ: 19.05.2563
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 24.07.2562 วันที่ประกาศ: 23.07.2562
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 14.12.2561 วันที่ประกาศ: 13.12.2561
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 01.08.2561 วันที่ประกาศ: 26.07.2561
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 06.04.2561 วันที่ประกาศ: 05.04.2561
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 04.12.2560 วันที่ประกาศ: 30.11.2560
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 13.10.2560 วันที่ประกาศ: 06.10.2560
ค่าบริการ กลุ่มบริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 19.08.2560 วันที่ประกาศ: 16.08.2560
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 21.01.2560 วันที่ประกาศ: 20.12.2559
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 01.10.2559 วันที่ประกาศ: 27.09.2559
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 10.09.2559 วันที่ประกาศ: 07.09.2559
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 01.06.2559 วันที่ประกาศ: 30.05.2559
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 14.05.2559 วันที่ประกาศ: 12.04.2559
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 29.01.2559 วันที่ประกาศ: 28.01.2559
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 15.01.2559 วันที่ประกาศ: 16.12.2558