ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ย้อนหลัง

ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 09-06-2566 วันที่ประกาศ: 09-06-2566
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 10-03-2566 วันที่ประกาศ: 09-03-2566
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 15-11-2565 วันที่ประกาศ: 14-11-2565
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 11-11-2565 วันที่ประกาศ: 25-10-2565
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 08-07-2565 วันที่ประกาศ: 01-07-2565
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 13-12-2564 วันที่ประกาศ: 09-12-2564
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 08-10-2564 วันที่ประกาศ: 06-09-2564
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 15-08-2564 วันที่ประกาศ: 11-08-2564
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 12-03-2564 วันที่ประกาศ: 11-03-2564
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 28-01-2564 วันที่ประกาศ: 27-01-2564
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 20-05-2563 วันที่ประกาศ: 19-05-2563
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 24-07-2562 วันที่ประกาศ: 23-07-2562
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 14-12-2561 วันที่ประกาศ: 13-12-2561
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 01-08-2561 วันที่ประกาศ: 26-07-2561
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 06-04-2561 วันที่ประกาศ: 05-04-2561
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 04-12-2560 วันที่ประกาศ: 30-11-2560
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 13-10-2560 วันที่ประกาศ: 06-10-2560
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 19-08-2560 วันที่ประกาศ: 16-08-2560
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 21-01-2560 วันที่ประกาศ: 20-12-2559
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 01-10-2559 วันที่ประกาศ: 27-09-2559
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 10-09-2559 วันที่ประกาศ: 07-09-2559
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 01-06-2559 วันที่ประกาศ: 30-05-2559
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 14-05-2559 วันที่ประกาศ: 12-04-2559
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 29-01-2559 วันที่ประกาศ: 28-01-2559
ค่าบริการ กลุ่มบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วันที่มีผล: 15-01-2559 วันที่ประกาศ: 16-12-2559