อัตราค่าบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ย้อนหลัง

อัตราค่าบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ วันที่มีผล: 17.09.2564 วันที่ประกาศ: 16.09.2564
อัตราค่าบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ วันที่มีผล: 09.07.2564 วันที่ประกาศ: 08.07.2564
อัตราค่าบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ วันที่มีผล: 11.12.2557 วันที่ประกาศ: 11.11.2557
อัตราค่าบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ วันที่มีผล: 03.12.2557 วันที่ประกาศ: 03.11.2557
อัตราค่าบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ วันที่มีผล: 03.06.2557 วันที่ประกาศ: 02.06.2557