อัตราค่าบริการสินเชื่อรถคือเงินพร้อมใช้ : My Car My Cash Prompt ย้อนหลัง