อัตราดอกเบี้ยเงินฝากย้อนหลัง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25.10.2566 วันที่ประกาศ: 24.10.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 08.10.2566 วันที่ประกาศ: 05.10.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 03.10.2566 วันที่ประกาศ: 02.10.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 02.10.2566 วันที่ประกาศ: 29.09.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 28.09.2566 วันที่ประกาศ: 27.09.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 05.09.2566 วันที่ประกาศ: 04.09.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25.08.2566 วันที่ประกาศ: 24.08.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11.08.2566 วันที่ประกาศ: 10.08.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 13.07.2566 วันที่ประกาศ: 12.07.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 14.06.2566 วันที่ประกาศ: 13.06.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 09.06.2566 วันที่ประกาศ: 08.06.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06.04.2566 วันที่ประกาศ: 05.04.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18.03.2566 วันที่ประกาศ: 17.03.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01.03.2566 วันที่ประกาศ: 28.02.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 30.01.2566 วันที่ประกาศ: 27.01.2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 07.12.2565 วันที่ประกาศ: 06.12.2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 04.10.2565 วันที่ประกาศ: 03.10.2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23.09.2565 วันที่ประกาศ: 22.09.2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 12.04.2565 วันที่ประกาศ: 11.04.2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01.02.2565 วันที่ประกาศ: 17.01.2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 12.03.2564 วันที่ประกาศ: 11.03.2564
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 09.02.2564 วันที่ประกาศ: 08.02.2564
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16.01.2564 วันที่ประกาศ: 15.01.2564
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 14.11.2563 วันที่ประกาศ: 13.11.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 24.07.2563 วันที่ประกาศ: 23.07.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25.05.2563 วันที่ประกาศ: 22.05.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06.05.2563 วันที่ประกาศ: 05.05.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 13.04.2563 วันที่ประกาศ: 10.04.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 24.03.2563 วันที่ประกาศ: 23.03.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 19.03.2563 วันที่ประกาศ: 18.03.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 10.03.2563 วันที่ประกาศ: 09.03.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 03.03.2563 วันที่ประกาศ: 02.03.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 24.02.2563 วันที่ประกาศ: 21.02.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 07.02.2563 วันที่ประกาศ: 06.02.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 13.01.2563 วันที่ประกาศ: 10.01.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 04.01.2563 วันที่ประกาศ: 03.01.2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 27.12.2562 วันที่ประกาศ: 26.12.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23.12.2562 วันที่ประกาศ: 20.12.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 03.12.2562 วันที่ประกาศ: 02.12.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 02.12.2562 วันที่ประกาศ: 29.11.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 08.11.2562 วันที่ประกาศ: 07.11.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 19.09.2562 วันที่ประกาศ: 18.09.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 14.09.2562 วันที่ประกาศ: 13.09.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 28.08.2562 วันที่ประกาศ: 27.08.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23.08.2562 วันที่ประกาศ: 22.08.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 10.08.2562 วันที่ประกาศ: 09.08.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 22.07.2562 วันที่ประกาศ: 19.07.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06.07.2562 วันที่ประกาศ: 05.07.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 19.06.2562 วันที่ประกาศ: 18.06.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 17.06.2562 วันที่ประกาศ: 14.06.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 05.06.2562 วันที่ประกาศ: 04.06.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 28.05.2562 วันที่ประกาศ: 27.05.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18.05.2562 วันที่ประกาศ: 17.05.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16.05.2562 วันที่ประกาศ: 15.05.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01.05.2562 วันที่ประกาศ: 30.04.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 15.04.2562 วันที่ประกาศ: 12.04.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06.04.2562 วันที่ประกาศ: 05.04.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16.02.2562 วันที่ประกาศ: 15.02.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 31.01.2562 วันที่ประกาศ: 30.01.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18.01.2562 วันที่ประกาศ: 17.01.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11.01.2562 วันที่ประกาศ: 10.01.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 04.01.2562 วันที่ประกาศ: 03.01.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 03.01.2562 วันที่ประกาศ: 02.01.2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 20.12.2561 วันที่ประกาศ: 19.12.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 19.12.2561 วันที่ประกาศ: 18.12.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 12.12.2561 วันที่ประกาศ: 11.12.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11.12.2561 วันที่ประกาศ: 07.12.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 07.12.2561 วันที่ประกาศ: 06.12.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 10.11.2561 วันที่ประกาศ: 09.11.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25.10.2561 วันที่ประกาศ: 24.10.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 19.10.2561 วันที่ประกาศ: 18.10.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18.09.2561 วันที่ประกาศ: 17.09.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11.09.2561 วันที่ประกาศ: 10.09.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06.09.2561 วันที่ประกาศ: 05.09.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 30.08.2561 วันที่ประกาศ: 29.08.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 26.07.2561 วันที่ประกาศ: 25.07.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16.06.2561 วันที่ประกาศ: 15.06.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 20.04.2561 วันที่ประกาศ: 19.04.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06.04.2561 วันที่ประกาศ: 05.04.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01.04.2561 วันที่ประกาศ: 30.03.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 14.03.2561 วันที่ประกาศ: 13.03.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 08.03.2561 วันที่ประกาศ: 07.03.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 09.02.2561 วันที่ประกาศ: 07.02.2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01.01.2561 วันที่ประกาศ: 29.12.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 27.12.2560 วันที่ประกาศ: 26.12.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 20.12.2560 วันที่ประกาศ: 19.12.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01.11.2560 วันที่ประกาศ: 31.10.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 30.09.2560 วันที่ประกาศ: 29.09.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 29.09.2560 วันที่ประกาศ: 28.09.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 19.08.2560 วันที่ประกาศ: 18.08.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 07.07.2560 วันที่ประกาศ: 06.07.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 17.06.2560 วันที่ประกาศ: 16.06.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25.05.2560 วันที่ประกาศ: 24.05.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18.05.2560 วันที่ประกาศ: 17.05.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 17.05.2560 วันที่ประกาศ: 16.05.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 15.05.2560 วันที่ประกาศ: 12.05.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11.05.2560 วันที่ประกาศ: 09.05.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 17.04.2560 วันที่ประกาศ: 12.04.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01.04.2560 วันที่ประกาศ: 31.03.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 30.03.2560 วันที่ประกาศ: 29.03.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23.03.2560 วันที่ประกาศ: 22.03.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11.03.2560 วันที่ประกาศ: 10.03.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01.03.2560 วันที่ประกาศ: 28.02.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18.02.2560 วันที่ประกาศ: 17.02.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 17.02.2560 วันที่ประกาศ: 16.02.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06.02.2560 วันที่ประกาศ: 03.02.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 21.01.2560 วันที่ประกาศ: 20.01.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11.01.2560 วันที่ประกาศ: 10.01.2560
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 26.12.2559 วันที่ประกาศ: 23.12.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 26.10.2559 วันที่ประกาศ: 25.10.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 15.10.2559 วันที่ประกาศ: 14.10.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 12.10.2559 วันที่ประกาศ: 11.10.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 07.10.2559 วันที่ประกาศ: 06.10.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 04.10.2559 วันที่ประกาศ: 03.10.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01.10.2559 วันที่ประกาศ: 30.09.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 28.09.2559 วันที่ประกาศ: 27.09.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 09.09.2559 วันที่ประกาศ: 08.09.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 02.09.2559 วันที่ประกาศ: 01.09.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01.09.2559 วันที่ประกาศ: 31.08.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 26.08.2559 วันที่ประกาศ: 25.08.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 29.07.2559 วันที่ประกาศ: 28.07.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 21.07.2559 วันที่ประกาศ: 20.07.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16.07.2559 วันที่ประกาศ: 15.07.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 15.07.2559 วันที่ประกาศ: 14.07.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 14.07.2559 วันที่ประกาศ: 13.07.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06.07.2559 วันที่ประกาศ: 05.07.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01.07.2559 วันที่ประกาศ: 30.06.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 24.06.2559 วันที่ประกาศ: 23.06.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16.06.2559 วันที่ประกาศ: 15.06.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 13.06.2559 วันที่ประกาศ: 10.06.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 09.06.2559 วันที่ประกาศ: 08.06.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06.06.2559 วันที่ประกาศ: 03.06.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 30.05.2559 วันที่ประกาศ: 27.05.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 17.05.2559 วันที่ประกาศ: 16.05.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16.05.2559 วันที่ประกาศ: 13.05.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 03.05.2559 วันที่ประกาศ: 29.04.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 27.04.2559 วันที่ประกาศ: 26.04.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23.04.2559 วันที่ประกาศ: 22.04.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 22.04.2559 วันที่ประกาศ: 21.04.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 21.04.2559 วันที่ประกาศ: 20.04.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 20.04.2559 วันที่ประกาศ: 19.04.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16.04.2559 วันที่ประกาศ: 12.04.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 12.04.2559 วันที่ประกาศ: 11.04.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11.04.2559 วันที่ประกาศ: 08.04.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 08.04.2559 วันที่ประกาศ: 07.04.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 05.04.2559 วันที่ประกาศ: 04.04.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 02.04.2559 วันที่ประกาศ: 01.04.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01.04.2559 วันที่ประกาศ: 31.03.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 28.03.2559 วันที่ประกาศ: 25.03.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25.03.2559 วันที่ประกาศ: 24.03.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23.03.2559 วันที่ประกาศ: 22.03.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18.03.2559 วันที่ประกาศ: 17.03.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16.03.2559 วันที่ประกาศ: 15.03.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 11.03.2559 วันที่ประกาศ: 10.03.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 10.03.2559 วันที่ประกาศ: 09.03.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 01.03.2559 วันที่ประกาศ: 29.02.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 26.02.2559 วันที่ประกาศ: 25.02.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25.02.2559 วันที่ประกาศ: 24.02.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 24.02.2559 วันที่ประกาศ: 23.02.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 23.02.2559 วันที่ประกาศ: 18.02.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 18.02.2559 วันที่ประกาศ: 17.02.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 12.02.2559 วันที่ประกาศ: 11.02.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 08.02.2559 วันที่ประกาศ: 05.02.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 29.01.2559 วันที่ประกาศ: 28.01.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 27.01.2559 วันที่ประกาศ: 26.01.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 25.01.2559 วันที่ประกาศ: 22.01.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 16.01.2559 วันที่ประกาศ: 15.01.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 15.01.2559 วันที่ประกาศ: 14.01.2559
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 06.01.2559 วันที่ประกาศ: 05.01.2559