รายละเอียดบริการรับฝากเงินเข้าบัญชี SCB ได้ง่ายๆ ที่จุดบริการ SABUY COUNTER ใกล้บ้านคุณ


 

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้

บริการฝากเงินสด

สาขาที่ให้บริการ

ตั้งแต่ 1-20,000 บาท/รายการ *สูงสุด 40,000 บาท/วัน/บัญชี

จุดรับชำระ Sabuy Counter (ที่มีเครื่องหมาย Sabuy Counter) ทั่วประเทศ


 

ค่าธรรมเนียม

ตั้งแต่ 1 - 20,000 บาท ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ
(ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษารายละเอียดได้ที่ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือ ณ จุดรับชำระ Sabuy Counter)


 

วันและเวลาที่ให้บริการ

ณ จุดรับชำระ Sabuy Counter ตามเวลาทำการของจุดให้บริการต่างๆ

 

ขั้นตอนการทำรายการ

บริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่จุดรับชำระ Sabuy Counter
 2. พนักงานกดเลือก “ธุรกรรมการเงิน” เลือก “ธนาคารไทยพาณิชย์” เลือก “ฝากเงิน”
 3. ลูกค้าเสียบบัตรประชาชนผู้นำฝาก
 4. พนักงานแจ้งให้ลูกค้าอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขการฝากเงิน เลือก “ยอมรับ”
 5. พนักงานให้ลูกค้าระบุข้อมูลการฝากเงินดังต่อไปนี้
    -  หมายเลขบัญชีผู้รับเงิน
    -  หมายเลขโทรศัพท์ผู้ทำรายการ
    -  จำนวนเงินที่ต้องการฝาก
 6. พนักงานตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าระบุอีกครั้ง กดปุ่ม “ต่อไป”
 7. ลูกค้าทำการตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม “ยอมรับ”
 8. พนักงานรับฝากเงินพร้อมค่าธรรมเนียมจากลูกค้า
 9. ลูกค้ารับสลิป เพื่อใช้เป็นหลักฐานการฝากเงิน

สี่งที่ต้องเตรียมสำหรับใช้บริการ

บริการฝากเงินสด

 • เลขที่บัญชีเงินฝาก (บัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน)
 • บัตรประชาชนของผู้นำฝาก
 • เงินสด

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

Sabuy Counter Call Center

0 2009 0500