รายละเอียดบริการ

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการฝากถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven มีสิทธิ์ได้รับคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 10 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้าน 7-Eleven

เงื่อนไขรับส่วนลดท้ายใบเสร็จ 10 บาท
เงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้แอป SCB EASY สำเร็จเป็นครั้งแรกและทำธุรกรรมที่ 7-Eleven
เงื่อนไขรวม

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่กำหนดในตารางด้านล่างนี้

1. บัญชีเงินฝากเดินสะพัด
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ร่มโพธิ์
3. SAVING E PASSBOOK
4. เงินฝากจากใจ (Passbook Jak Jai Account)
5. เงินฝากจากใจ (E PASSBOOK Jak Jai Account)
6. เงินฝาก SCB ZERO (Passbook SCB Zero Account)

7. เงินฝาก SCB Zero - ไม่มีสมุด (E-PASSBOOK SCB Zero Account)
8. บัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่ง (Passbook) / Ez Savings (ให้บริการเฉพาะรายการฝาก)
9. บัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่ง (E-Passbook) / E Passbook Ez Savings (ให้บริการเฉพาะรายการฝาก)
10. BASIC ACCOUNT
11. E PASSBOOK Basic Account
12. NDID/Passport Account

 

วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้

บริการฝากเงินสด

บริการถอนเงินสด

ตั้งแต่ 1 - 30,000 บาท/รายการ

ตั้งแต่ 100 - 5,000 บาท/รายการ

สูงสุด 100,000 บาท/วัน/บัญชี

สูงสุด 20,000 บาท/วัน/ราย

 

ค่าธรรมเนียมบริการฝาก-ถอนเงินสด

15 บาท/รายการ (ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร)

 

จุดให้บริการ

 • ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ
 • เปิดให้บริการ 24 ชม.

ขั้นตอนการทำรายการ

1. บริการฝากเงินสดทั่วไป

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์กับพนักงาน 7-Eleven
 2. ลูกค้าสอดบัตรประชาชนของผู้ทำรายการฝากเงินที่เครื่องรูดบัตร
 3. ลูกค้ากดทำรายการด้วยตัวเองที่เครื่องรูดบัตรยืนยันการทำรายการ ดังนี้
  • กดปุ่ม “สีเขียว” ที่เครื่องรูดบัตรเพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการฝากเงิน
  • ใส่เลขที่บัญชี SCB ของผู้รับเงิน
  • ใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้ทำรายการ
  • ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝาก
  • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของรายการฝากเงินที่แสดงบนหน้าจอก่อนกดยืนยัน
  • กดปุ่ม “สีเขียว” ที่เครื่องรูดบัตร เพื่อยืนยันข้อมูล
  • ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม “สีเขียว” ที่เครื่องรูดบัตร อีกครั้ง เพื่อยืนยันการทำรายการ
 4. พนักงานรับเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมจากลูกค้า
 5. ลูกค้ารับสลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐานการฝากเงิน

2. บริการฝากเงินสดผ่านแอป SCB Easy

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์กับพนักงาน 7-Eleven
 2. ลูกค้าแสดง QR Code สำหรับฝากเงินจากแอป SCB Easy
 3. ลูกค้าสอดบัตรประชาชนของผู้ทำรายการฝากเงินที่เครื่องรูดบัตร
 4. ลูกค้ากดทำรายการด้วยตัวเองที่เครื่องรูดบัตร ดังนี้
  • กดปุ่ม “สีเขียว” ที่เครื่องรูดบัตร เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการฝากเงิน
  • ใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้ทำรายการ
  • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของรายการฝากเงินที่แสดงบนหน้าจอก่อนกดยืนยันกดปุ่ม “สีเขียว” ที่เครื่องรูดบัตรเพื่อยืนยันข้อมูล
  • ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม “สีเขียว” ที่เครื่องรูดบัตรอีกครั้ง เพื่อยืนยันการทำรายการ
 5. พนักงานรับเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมจากลูกค้า
 6. ลูกค้ารับสลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐานการฝากเงิน

3. บริการถอนเงินสดผ่านแอป SCB Easy

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์กับพนักงาน 7-Eleven
 2. ลูกค้าแสดง QR Code สำหรับถอนเงินจากแอป SCB Easy
 3. ลูกค้าสอดบัตรประชาชนของผู้ทำรายการถอนเงินที่เครื่องรูดบัตร
 4. ลูกค้ากดทำรายการด้วยตัวเองที่เครื่องรูดบัตร ดังนี้
  • กดปุ่ม “สีเขียว” ที่เครื่องรูดบัตรเพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการถอนเงิน
  • ใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้ทำรายการ
  • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของรายการฝากเงินที่แสดงบนหน้าจอก่อนกดยืนยันกดปุ่ม “สีเขียว” ที่เครื่องรูดบัตรเพื่อยืนยันข้อมูล
  • ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม “สีเขียว” ที่เครื่องรูดบัตรเพื่อยืนยันการทำรายการ
 5. พนักงานรับเงินค่าธรรมเนียม
 6. ลูกค้าลงชื่อในช่องผู้รับเงินบนสลิปถอนเงิน
 7. ลูกค้ารับเงินสด พร้อมสลิปถอนเงินที่มีลายเซนต์ของพนักงาน 7-Eleven เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับเงิน

ขั้นตอนการสร้าง QR Code

รายชื่อสาขาที่ให้บริการ

ให้บริการฝาก-ถอนบัญชีไทยพาณิชย์ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ลูกค้าสามารถรับโปรโมชั่นคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จ และคูปองเงินสด จากแคมเปญได้ทั่วประเทศ ยกเว้น 27 สาขา ได้แก่ (1) หมอชิต 2 จุด 1 (2) บูธหมอชิต 2 จุด 2 (3) หมอชิต 2 จุด 3 (4) หมอชิต 2 จุด 4 (5) หมอชิต 2 จุด 5 (6) เมเจอร์รังสิต (7) อาคารจอดรถศุลกากร P-2 (8) สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาเข้า (9) Airport Link (10) อาคารจอดรถโซน 3 สุวรรณภูมิ (11) ท่าอากาศยานดอนเมือง (12) บูธท่าอากาศยานดอนเมือง ประตู 8 (13) สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 1 (14) สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 2 (15) ร้านค้าสวัสดิการการบินไทย (16) สนามบินนานาชาติภูเก็ต (17) เมเจอร์รังสิต จุด 2 (18) ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (19) สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ประตู1 (20) ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จุด 2 (21) เจริญสุขมงคลจิต(Sky lane) (22) สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 8 (23) ท่าอากาศยานดอนเมือง จุด 2 (24) รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (25) เกาะหลีเป๊ะ (26) หลีเป๊ะ walking Street (27) สนามบินอู่ตะเภา (บมจ.PTTOR)

สี่งที่ต้องเตรียมสำหรับใช้บริการ

1. บริการฝากเงินสดทั่วไป

 • เลขที่บัญชีเงินฝาก (สามารถฝากได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันที่กำหนด)
 • เงินสด

2. บริการฝากเงินสดผ่านแอป SCB Easy

 • QR Code สำหรับฝากเงินจากแอป SCB Easy
 • เงินสด

3. บริการถอนเงินสดผ่านแอป SCB Easy

 • QR Code สำหรับถอนเงินจากแอป SCB Easy
 • บัตรประชาชนของผู้ทำรายการถอนเงิน
 • เงินสด

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ