รายละเอียดบริการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) บน SCB EASY App สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (ลูกค้าใหม่) กับ ธนาคารไทยพาณิชย์  และ ลูกค้าที่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (ลูกค้าปัจจุบัน) ของธนาคารไทยพาณิชย์


 

ประเภทบัญชีให้บริการ

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) รับดอกเบี้ย 1.5% สำหรับยอดเงินฝาก 1 - 1,000,000 บาท

 

จำนวนเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

จำนวนเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

1.50%

จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท

0.50%

 

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

จุดให้บริการ

 • ที่ทำการไปรษณีย์ 7 สาขา

ขั้นตอนการทำรายการ

1. ขั้นตอนการทำรายการผ่านจุดบริการยืนยันตัวตน ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

 • ลูกค้าทำรายการยืนยันตัวตนเพื่อ “ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชี” ที่เครื่องรูดบัตร และ เลือก e-KYC
 • ลูกค้าใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ของตนเอง
 • ลูกค้าเสียบบัตรประชาชนของตนเองที่เครื่องรูดบัตร
 • ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนทำรายการต่อ
 • ลูกค้ากดปุ่ม “ต่อไป” ที่เครื่องรูดบัตรด้วยตัวเอง 
 • ลูกค้าถอดบัตรประชาชนออกจากเครื่องรูดบัตร
 • ลูกค้าดำเนินการดังต่อไปนี้ ด้วยตนเอง
  -  กำหนด Temporary PIN เพื่อใช้เปิดบัญชีบน SCB EASY App (*)
  -  ยืนยัน Temporary PIN เพื่อใช้เปิดบัญชีบน SCB EASY App
  -  จากนั้น พิจารณาและกดยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS เมื่อทำรายการข้างต้นเสร็จสิ้น จากนั้น ให้ลูกค้าดำเนินการเปิดบัญชีจนสำเร็จที่ SCB EASY App

 

*โปรดระวัง Temporary PIN มีอายุ 3 วัน หากไม่ดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องเริ่มขั้นตอนใหม่ทั้งหมด

2. ขั้นตอนการเปิดบัญชีบน SCB EASY

ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) บน SCB EASY App

 

 

ไปรษณีย์ไทย

ให้บริการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ที่ไปรษณีย์ไทย ในที่ทำการไปรษณีย์ไทย 20 สาขา

สามารถตรวจสอบได้ที่ รายชื่อที่ทำการที่ให้บริการตรวจสอบยืนยันตัวตนไปรษณีย์ไทย

สี่งที่ต้องเตรียมสำหรับใช้บริการ

สำหรับการยืนยันตัวตน

 • บัตรประชาชน

สำหรับการเปิดบัญชี

 • SCB EASY App
 • ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตน
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
  • Temporary PIN เพื่อใช้เปิดบัญชีบน SCB EASY App

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้บริการ

 

 • เปิดให้บริการยืนยันตัวตน - ยืนยันข้อมูลจากบัตรประชาชน ตามแต่ละที่ทำการไปรษณีย์ไทยกำหนด สามารถตรวจสอบได้ที่
  รายชื่อที่ทำการที่ให้บริการตรวจสอบยืนยันตัวตนไปรษณีย์ไทย
 • การทำรายการเปิดบัญชีบน SCB EASY App สามารถทำรายการได้ 07:00 – 22:30 น.
 • ข้อมูลที่ได้ทำการยืนยันจากช่องทาง SCB EASY ID จะมีอายุ 3 วัน จากนั้น หากต้องการทำรายการต่อ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนใหม่
 • ลูกค้าที่ยังไม่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (ลูกค้าใหม่) กับ ธนาคารจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง
 • ลูกค้าที่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (ลูกค้าปัจจุบัน) ของธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถยืนยันตัวตันได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  -  ไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก แต่มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของธนาคาร  หรือ เคยมีบัญชีเงินฝากแต่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินในบัญชีเป็น 0 บาท
  -  ชื่อ และ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าเคยให้ไว้กับธนาคาร 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ