รายละเอียด
บริการยืนยันตัวตนที่ตู้เติมสบายพลัส เพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) บน SCB EASY App สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (ลูกค้าใหม่) กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ลูกค้าที่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (ลูกค้าปัจจุบัน) ของธนาคารไทยพาณิชย์


ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) อ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) รับดอกเบี้ย 1.5% สำหรับยอดเงินฝาก 1 - 1,000,000 บาท

จำนวนเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

จำนวนเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

1.50%

จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท

0.50%

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับบริการยืนยันตัวตน

จุดให้บริการ

ที่ตู้เติมสบายพลัส 13,000 แห่งทั่วประเทศ

ขั้นตอนการทำรายการ

1. ขั้นตอนการทำรายการที่ตู้เติมสบายพลัส

 • ลูกค้ากดเลือก “เปิดบัญชี/เปิดซิม/KYC”
 • ลูกค้ากดเลือก “เปิดบัญชี/KYC”
 • ลูกค้ากดเลือก “ยืนยันตัวตนเปิดบัญชี”
 • ลูกค้ากดเลือก "ยืนยันตัวตนธนาคารไทยพาณิชย์"
 • ลูกค้าอ่านข้อความและกดปุ่มยินยอม เพื่อทำการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของการยืนยันตัวตน
 • ลูกค้าเสียบบัตรประชาชนของตนเองที่ช่องอ่านบัตร
 • ลูกค้าถอดบัตรประชาชนออกจากช่องอ่านบัตร
 • ลูกค้าอ่านข้อความและกดปุ่มยืนยัน เพื่อทำการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของการยืนยันตัวตนอีกครั้ง
 • ลูกค้ามองที่กล้องถ่ายภาพเพื่อเปรียบเทียบใบหน้า
 • ลูกค้าทำรายการดังต่อไปนี้ ด้วยตนเอง
  -  กำหนด Temporary PIN เพื่อใช้เปิดบัญชีบน SCB EASY App
  -  ยืนยัน Temporary PIN เพื่อใช้เปิดบัญชีบน SCB EASY App
 • ลูกค้าได้รับ SMS เมื่อทำรายการเสร็จสิ้น จากนั้น ให้ลูกค้าดำเนินการเปิดบัญชีต่อผ่าน SCB EASY App

2. ขั้นตอนการเปิดบัญชีบน SCB EASY

ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) บน SCB EASY App

ตู้เติมสบายพลัส

ให้บริการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ที่ตู้เติมสบายพลัส 13,000 แห่งทั่วประเทศ

สี่งที่ต้องเตรียมสำหรับใช้บริการ

สำหรับการยืนยันตัวตน

 • บัตรประชาชน (แบบสมาร์ทการ์ด)

สำหรับการเปิดบัญชี

 • SCB EASY App
 • ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตน
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • Temporary PIN เพื่อใช้เปิดบัญชีบน SCB EASY App

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้บริการ

 • เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
 • การทำรายการเปิดบัญชีบน SCB EASY App สามารถทำรายการได้ 07:00 – 22:30 น.
 • ข้อมูลที่ได้ทำการยืนยันตัวตนจากช่องทาง SCB EASY ID จะมีอายุ 3 วัน จากนั้น หากต้องการทำรายการ จะต้องทำรายการยืนยันตัวตนใหม่
 • ลูกค้าที่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (ลูกค้าปัจจุบัน) ของธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถยืนยันตัวตันได้มีเงื่อนไขดังนี้
  • ไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก แต่มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของธนาคาร หรือ เคยมีบัญชีเงินฝากแต่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินในบัญชีเป็น 0 บาท และ
  • ชื่อ และ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าเคยให้ไว้กับธนาคาร

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ