รายละเอียด

บริการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) บน SCB EASY App สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (ลูกค้าใหม่) กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ลูกค้าที่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (ลูกค้าปัจจุบัน) ของธนาคารไทยพาณิชย์

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์)  รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) รับดอกเบี้ย 1.5% สำหรับยอดเงินฝาก 1 - 1,000,000 บาท

 

จำนวนเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

จำนวนเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

1.50%

จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท

0.50%

 

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

จุดให้บริการ

ที่ตู้บุญเติม 1,330 แห่งทั่วประเทศ

ขั้นตอนการทำรายการ

1. ขั้นตอนการทำรายการผ่านจุดบริการยืนยันตัวตน ที่ตู้บุญเติม

 • ลูกค้ากดเลือกบริการ "ยืนยันตัวตน"
 • ลูกค้ากดเลือก "ยืนยันตัวตนธนาคารไทยพาณิชย์"
 • ลูกค้าใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ของตนเอง
 • ลูกค้าอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และกด "ยอมรับ"
 • ลูกค้าเสียบบัตรประชาชนของตนเองที่ช่องเสียบบัตร
 • ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนดำเนินการต่อ
 • ลูกค้าถอดบัตรประชาชนออกจากเครื่อง
 • ลูกค้ามองที่กล้องถ่ายภาพเพื่อเปรียบเทียบใบหน้า
 • ลูกค้าดำเนินการดังต่อไปนี้ ด้วยตนเอง
  -  กำหนด Temporary PIN เพื่อใช้เปิดบัญชีบน SCB EASY App(*)
  -  ยืนยัน Temporary PIN เพื่อใช้เปิดบัญชีบน SCB EASY App
 • ลูกค้าได้รับ SMS เมื่อทำรายการเสร็จสิ้น จากนั้น ให้ลูกค้าดำเนินการเปิดบัญชีต่อผ่าน SCB EASY App


*
โปรดระวัง Temporary PIN มีอายุ 3 วัน หากไม่ดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องเริ่มขั้นตอนใหม่ทั้งหมด 

 

2. ขั้นตอนการเปิดบัญชีบน SCB EASY

 

ตู้บุญเติม

ให้บริการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ที่ตู้บุญเติมทุกจุดให้บริการ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการใช้บริการ

สำหรับการยืนยันตัวตน

 • บัตรประชาชน

สำหรับการเปิดบัญชี

 • SCB EASY App
 • ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตน
  -  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  -  Temporary PIN เพื่อใช้เปิดบัญชีบน SCB EASY App

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้บริการ

 • เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ตามแต่ละที่ตู้บุญเติมกำหนด
 • การทำรายการเปิดบัญชีบน SCB EASY App สามารถทำรายการได้ 07:00 – 22:30 น.
 • ข้อมูลที่ได้ทำการยืนยันจากช่องทาง SCB EASY ID จะมีอายุ 3 วัน จากนั้น หากต้องการทำรายการ จะต้องทำรายการยืนยันตัวตนใหม่
 • ลูกค้าที่ยังไม่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (ลูกค้าใหม่) กับ ธนาคารจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง
 • ลูกค้าที่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (ลูกค้าปัจจุบัน) ของธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถยืนยันตัวตันได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  -  ไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก แต่มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของธนาคาร  หรือ เคยมีบัญชีเงินฝากแต่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินในบัญชีเป็น 0 บาท
   -  ชื่อ และ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าเคยให้ไว้กับธนาคาร

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ