ประเภทบัญชีให้บริการ

 • เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้

 

บริการฝากเงินสด

ตั้งแต่ 100-30,000 บาท/รายการ

สูงสุด 99,000 บาท/วัน/บัญชี

 

ค่าธรรมเนียมบริการฝาก

ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ
(ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษารายละเอียดได้ที่ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร )

 

จุดให้บริการ

 • จุดบริการ Lotus’s ทั่วประเทศ
  เวลาทำการของแต่ละจุดบริการของบริษัทสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.tescolotus.com/location

ขั้นตอนการทำรายการ

1. บริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่จุดบริการ Lotus’s

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (สามารถทำรายการได้ทั้งบัญชีสะสมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน) พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของผู้ฝากให้กับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ที่เทสโก้ โลตัส
 2. เจ้าหน้าที่เสียบบัตรประจำตัวประชาชนกับเครื่อง EDC เพื่อให้ระบบอ่านข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ลูกค้าระบุข้อมูลเพื่อทำรายการฝากเงิน ด้วยตนเอง ดังนี้
  • เลขที่บัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์และกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ต้องการฝาก
  • จำนวนเงินที่ต้องการฝาก
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ของผู้ฝาก
 4. ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของรายการฝากเงินที่แสดงบนหน้าจอ (ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ยอดเงิน และค่าธรรมเนียม) หากถูกต้อง กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำรายการ
 5. ลูกค้ายื่นเงินสด พร้อมค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์
 6. ตรวจสอบเงินทอน (ถ้ามี) และเก็บใบบันทึกรายการฝากเงินที่ได้รับไว้เป็นหลักฐาน

สี่งที่ต้องเตรียมสำหรับใช้บริการ

บริการฝากเงินสดทั่วไป

 • เลขที่บัญชีเงินฝาก (สามารถฝากได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันที่กำหนด) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ของผู้ฝาก
 • บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของผู้ที่ทำรายการฝากเงิน
 • เงินสด พร้อมค่าธรรมเนียม

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

ช่องทางการติดต่อ

Lotus's Call Center