ประเภทบัญชีให้บริการ

 • เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้

 

บริการฝากเงินสด

สาขาที่ให้บริการ

ตั้งแต่ 1-20,000 บาท/รายการ

จุดบริการเซ็นเพย์ (ที่มีเครื่องหมาย CenPay) ที่ ท็อปส์และแฟมิลี่มาร์ท ทั่วประเทศ

 

*สูงสุด 60,000 บาท/วัน/งาน

 

ค่าธรรมเนียมบริการฝาก

ตั้งแต่ 1 - 30,000 บาท ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ
(ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษารายละเอียดได้ที่ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือ ณ จุดให้บริการ CenPay)

 

วันและเวลาที่ให้บริการ

 • ณ จุดให้บริการ CenPay ตามเวลาทำการของจุดให้บริการต่างๆ

ขั้นตอนการทำรายการ

บริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์กับพนักงาน CenPay
 2. พนักงานยื่นใบนำฝากเงินสดผ่านตัวแทนให้ลูกค้า
 3. ลูกค้ากรอกใบนำฝากเงินสดผ่านตัวแทน โดยกรอกข้อมูลดังนี้
  ·   ชื่อธนาคารเจ้าของบัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์
  ·   ชื่อตัวแทนนำฝาก
  ·   สาขา
  ·   วันที่
  ·   เลขที่บัญชีฝากเงินเข้า
  ·   ชื่อบัญชี
  ·  ยอดเงินรวม (ตัวเลข และตัวอักษร)
  ·   ชื่อผู้นำฝาก
  ·   หมายเลขบัตรประชาชนผู้นำฝาก
  ·  เบอร์โทรศัพท์ผู้นำฝาก
 4. ลูกค้ายื่นใบนำฝากเงินสดผ่านตัวแทนให้พนักงาน
 5. พนักงานทำรายการบนระบบ กดเลือกธนาคาร "ฝากเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์"
 6. พนักงานตรวจสอบข้อมูล และข้อมูลการแสดงตน พร้อมแจ้งจำนวนเงินฝาก และค่าธรรมเนียม
 7.  พนักงานรับฝากเงินพร้อมค่าธรรมเนียมจากลูกค้า
 8. ลูกค้ารับสลิป เพื่อใช้เป็นหลักฐานการฝากเงิน

สี่งที่ต้องเตรียมสำหรับใช้บริการ

บริการฝากเงินสด

 • เลขที่บัญชีเงินฝาก (บัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน)
 • บัตรประชาชนของผู้นำฝาก
 • เงินสด

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์บริการบุญเติม (Call Center)