รายละเอียด

บริการฝากเงิน และถอนเงินสด (ด้วย QR Code ถอนเงินบนแอป SCB EASY) บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ตู้บุญเติม และบริการฝากเงินที่บุญเติม เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้

บริการฝากเงินสด

สาขาที่ให้บริการ

ตั้งแต่ 1-5,000 บาท/รายการ
*สูงสุด 40,000 บาท/วัน/ราย

ตู้บุญเติมทั่วประเทศ (เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

บริการถอนเงินสด

สาขาที่ให้บริการ

ตั้งแต่ 100-2,000 บาท/รายการ
*สูงสุด 20,000 บาท/วัน/ราย

ตู้บุญเติม* (เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
*ตู้บุญเติมที่มีสัญลักษณ์ ถอน-ฝาก-โอน-จ่าย ยืนยันตัวตน

ค่าธรรมเนียมบริการ

บริการฝากเงินสด

ค่าธรรมเนียม

1 - 1,000 บาท/รายการ

30 บาท

1,001 - 2,000 บาท/รายการ

50 บาท

2,001 – 3,000 บาท/รายการ

50 บาท

3,001 – 4,000 บาท/รายการ

60 บาท

4,001 – 5,000 บาท/รายการ

70 บาท

บริการถอนเงินสด

ค่าธรรมเนียม

100 – 2,000 บาท/รายการ

30 บาท


(ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษารายละเอียดได้ที่ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือ ณ จุดให้บริการตู้บุญเติม)

วันและเวลาที่ให้บริการ

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ที่ตู้บุญเติมทั่วประเทศ และตามที่สาขาที่ให้บริการบุญเติม เคาน์เตอร์เซอร์วิส กำหนด

ขั้นตอนการทำรายการ

บริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

1.  กดที่ไอคอน "ฝาก/โอน"
2.  กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินรายการต่อ
3.  กดเลือกธนาคาร "ไทยพาณิชย์"
4.  กด “ยืนยัน” ข้อกำหนดและเงื่อนไขการฝากเงิน
5.  กดหมายเลขโทรศัพท์ผู้ฝากเงิน
6.  กดหมายเลขบัตรประชาชนผู้ฝากเงิน
7.  กดเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ต้องการฝากเงิน
8.  กดจำนวนเงินที่ต้องการฝาก
9.  กดหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับฝากเงิน
10. หน้าจอแสดงให้ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน”
11.  หน้าจอแสดงให้ลูกค้าใส่เงิน
12.  ลูกค้าได้รับ SMS ยืนยันการฝากเงิน

บริการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วย QR Code ถอนเงิน บนแอป SCB EASY

 1. สร้าง QR Code ถอนเงินบนแอป SCB EASY ผ่านเมนู “บริการแบงก์กิ้งเอเย่นต์”
 2. เลือกเมนูบริการ “ถอนเงิน” บนหน้าจอของตู้บุญเติม
 3. เลือก “ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)”
 4. ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำรายการ และกด “ยืนยัน”
 5. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถอนเงิน
 6. สอดบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถอนเงินที่ตู้
 7. สแกน QR Code ถอนเงิน จากแอป SCB EASY ที่ตู้
 8. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบนหน้าจอ
 9. รับเงินสดจากตู้ และสลิปยืนยันทำรายการถอนเงิน

สี่งที่ต้องเตรียมสำหรับใช้บริการ

บริการฝากเงินสดทั่วไป

 • เลขที่บัญชีเงินฝาก (สามารถฝากได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันที่กำหนด)
 • บัตรประชาชนของผู้ที่ทำรายการฝากเงิน
 • เงินสด

บริการถอนเงินสดผ่านแอป SCB Easy

 • QR Code สำหรับถอนเงินจากแอป SCB Easy
 • บัตรประชาชนของผู้ทำรายการถอนเงิน

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์บริการบุญเติม (Call Center)