รายละเอียด

บริการฝากเงิน เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ ตู้บุญเติม และ บุญเติม เคาน์เตอร์เซอร์วิส

 

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 

วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้

บริการฝากเงินสด

ตั้งแต่ 1-5,000 บาท/รายการ

สูงสุด 40,000 บาท/วัน/ราย

 

ค่าธรรมเนียมบริการฝาก

 

จำนวนเงินฝาก

ค่าธรรมเนียม

1 - 1,000 บาท 30 บาท
1,001 - 2,000 บาท 50 บาท
2,001 - 3,000 บาท 50 บาท
3,001 - 4,000 บาท 60 บาท
4,001 - 5,000 บาท 70 บาท


(ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษารายละเอียดได้ที่ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือ ณ จุดให้บริการตู้บุญเติม)

 

วันและเวลาที่ให้บริการ

ตู้บุญเติมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และตามที่สาขาที่ให้บริการ บุญเติม เคาน์เตอร์เซอร์วิส กำหนด

ขั้นตอนการทำรายการ

บริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

     1.  กดที่ไอคอน "ฝาก/โอน"
     2.  กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินรายการต่อ
     3.  กดเลือกธนาคาร "ไทยพาณิชย์"
     4.  กด “ยืนยัน” ข้อกำหนดและเงื่อนไขการฝากเงิน
     5.  กดหมายเลขโทรศัพท์ผู้ฝากเงิน
     6.  กดหมายเลขบัตรประชาชนผู้ฝากเงิน
     7.  กดเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ต้องการฝากเงิน
     8.  กดจำนวนเงินที่ต้องการฝาก
     9.  กดหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับฝากเงิน
     10. หน้าจอแสดงให้ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน”
     11.  หน้าจอแสดงให้ลูกค้าใส่เงิน  
     12.  ลูกค้าได้รับ SMS ยืนยันการฝากเงิน

ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์บริการบุญเติม (Call Center)