รายละเอียด

บริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ตู้เติมสบาย

 

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 

วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้

บริการฝากเงินสด

ตั้งแต่ 1-2,000 บาท/รายการ

สูงสุด 2,000 บาท/วัน/ราย

 

ค่าธรรมเนียมบริการฝาก

 

จำนวนเงินฝาก

ค่าธรรมเนียม

1 - 1,000 บาท 30 บาท
1,001 - 2,000 บาท 50 บาท


(ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษารายละเอียดได้ที่ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือ ณ จุดให้บริการตู้เติมสบาย)

 

วันและเวลาที่ให้บริการ

ตู้เติมสบายเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำรายการ

บริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

     1.   กดเลือกบริการ “ฝากเงิน/รับเงินกับธนาคาร”

     2. กดเลือกธนาคาร “ไทยพาณิชย์”

     3.  กดเลือกบริการ “ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร”

     4.  ระบบแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลแจ้งให้ทราบ

     5.  ระบุหมายเลขบัตรประชาชนผู้ฝากเงิน

     6.  ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้ฝากเงิน

     7.   ระบุเลขที่บัญชีธนาคารผู้รับเงิน

     8.  ระบุจำนวนเงินที่้ต้องการฝากเข้าบัญชี

     9.  ระบบแสดงข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบและยืนยันการทำรายการ

     10. ผู้ใช้บริการหยอดเงินเข้าตู้เติมสบายตามยอดที่ระบุ

     11. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสรุปการทำรายการ

     12.  ลูกค้าได้รับ SMS ยืนยันการฝากเงิน

ช่องทางการติดต่อ

เติมสบาย Call Center