รายละเอียด

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 

วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้

บริการฝากเงินสด

ตั้งแต่ 1-5,000 บาท/รายการ

สูงสุด 40,000 บาท/วัน/ราย

 

ค่าธรรมเนียมบริการฝาก

 

จำนวนเงินฝาก

ค่าธรรมเนียม

1 - 1,000 บาท 30 บาท
1,001 - 3,000 บาท 50 บาท
3,001 - 4,000 บาท 60 บาท
4,001 - 5,000 บาท 70 บาท


(ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษารายละเอียดได้ที่ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือ ณ จุดให้บริการตู้เติมดี และ ตู้ Singer)

 

วันและเวลาที่ให้บริการ

ตู้เติมดี และ ตู้ Singer เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำรายการ

1. บริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

 1. กดที่ไอคอน "ฝากเงินธนาคาร"
 2. กดเลือกธนาคาร "ฝากเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์"
 3. กด “ยืนยัน” ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับฝากเงินธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านตัวแทนของธนาคาร
 4. กดหมายเลขบัตรประชาชนผู้ฝากเงิน
 5. กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้ฝากเงิน
 6. กดเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ต้องการฝากเงิน
 7. กดจำนวนเงินที่ต้องการฝาก และกด “ตกลง”
 8. หน้าจอแสดงผลให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการนำฝาก และกด “หน้าต่อไป”
 9. ระบบตัวแทนธนาคารจะส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ฝากเงินแจ้งไว้ข้างต้น เพื่อยืนยันการทำรายการ
 10. กดรหัส OTP จำนวน 4 หลัก
 11. หน้าจอแสดงผลให้ลูกค้าเตรียมเงินให้พร้อมและใส่เงิน
 12.  ลูกค้าได้รับยืนยันการทำรายการและได้รับ SMS 

ช่องทางการติดต่อ

Media Center Call Center