บัตรเครดิตและวงเงินในบัตรเครดิต

สอบถามวิธีการสมัครบัตรเครดิต/เงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิต

ลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครบัตรเครดิต SCB ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY (Download)
  - เข้าสู่แอป SCB EASY
  - เลือกสมัครสินเชื่อ และบัตรเครดิต
  - ล๊อกอิน เพื่อเข้าใช้งาน
  - เลือกบัตรเครดิต
  - กดสมัคร
  - เลือกหน้าบัตรที่ต้องการสมัคร
  - กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นกดยืนยันการสมัคร
 2. 2. Website www.scb.co.th
  - เข้าสู่หน้าเวบไซต์ SCB
  - คลิกผลิตภัณฑ์ของเรา >> เลือกบัตร >> บัตรเครดิต
  - เลือกดูข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมด
  - เลือกหน้าบัตรที่คุณต้องการ
  - ตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์ เงื่อนไขต่างๆ
  - กด ปุ่ม สมัคร แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. 3. สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ


ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการสมัคร ค่าธรรมเนียมบริการต่างๆได้บนเวบไซต์ของธนาคารโดยเลือกดูข้อมูลบัตรเครดิตที่ท่านสนใจ ตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิต และคุณสมบัติผู้สมัคร คลิก /th/personal-banking/cards/credit-cards/all-cards.html

หลังจากได้รับบัตรเครดิตทางไปรษณีย์แล้ว จะขอเปิดใช้บริการบัตรเครดิตได้อย่างไร

ท่านสามารถเปิดใช้งานบัตรเครดิตได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการเปิดใช้งานบัตรผ่านแอป SCB EASY คลิก
  /th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-activation.html
 2. 2. LINE@SCB Connect
  ขั้นตอนการใช้บริการ SCB Connect คลิก
  https://connect.scb/#/tutorial
 3. 3. ระบบอัตโนมัติ โทร. 02-777-7678 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  ข้อมูลที่ต้องเตรียมพร้อมกรณีต้องการเปิดใช้งานบัตรผ่านระบบอัตโนมัติ
  1. หมายลขบัตรประชาชน
  2. วันเดือนปีเกิด
  3. หมายเลขบัตรเครดิต
  4. วงเงินที่ได้รับ
  5. วันที่หมดอายุของบัตร


ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งานบัตรเครดิตได้ผ่านจากเอกสารแนบที่ได้ถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ท่านพร้อมกับบัตรเครดิต

สอบถามวงเงินคงเหลือ / วงเงินที่ใช้ไป / จำนวนเงินที่ต้องชำระ / กำหนดวันชำระเงิน

ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือ / วงเงินที่ใช้ไป / จำนวนเงินที่ต้องชำระ / กำหนดวันชำระเงิน ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิต แอป SCB EASY
  /th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-payment.html
 2. 2. LINE@SCB Connect
  ขั้นตอนการใช้บริการ SCB Connect
  https://connect.scb/#/tutorial
 3. SCB Call Center 02-777-7777

การชำระเงินค่าบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

ท่านสามารถชำระเงินค่าบัตรเครดิตได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. ชำระผ่านแอป SCB EASY ดูวิธีการชำระค่าบัตรเครดิตผ่านแอป SCB EASY คลิก /th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-payment.html
 2. ชำระด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์อัตโนมัติ
  *ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชำระยอดบัตรเครดิตในวันครบกำหนดชำระของแต่ละเดือน กรณีต้องการชำระยอดฯ ผ่านช่องทางอื่น ๆ กรุณาดำเนินการก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ เพื่อป้องกันการหักบัญชีอัตโนมัติและชำระยอดซ้ำ
 3. ชำระผ่าน SCB EASY Net (www.scbeasy.com)
 4. ชำระผ่านเครื่อง ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์
 5. ชำระเป็นเงินสด หรือเช็ค ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (เช็คสั่งจ่าย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อบัญชีบัตรเครดิต)
 6. ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย, ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย, ชำระทางระบบอินเตอร์เน็ตผ่านบริการ KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทย, ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ “กรุงไทยเทเลแบงก์” ของธนาคารกรุงไทย
 7. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน
 8. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 9. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ
 10. . เคาน์เตอร์รับชำระ Lotus’s และ Lotus’s go fresh ทุกสาขา
 11. เคาน์เตอร์รับชำระบิ๊กซีและมินิบิ๊กซีทุกสาขา
 12. สำนักงานบริการเอไอเอส ร้านเทเลวิซ และจุดชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น
 13. ตู้ทรูมันนี่, เคาน์เตอร์ทรูมันนี่เอ็กซ์เพรส, ทรูมันนี่วอลเล็ทแอปพลิเคชั่น
 14. จุดรับชำระ M Bill Pay เดอะมอลล์ กรุ๊ป
 15. ชำระผ่านธนาคาร/ผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร

หากชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านไปรษณีย์ ธนาคารออมสิน / Counter Service / ที่ทำการไปรษณีย์ จะเสียค่าบริการหรือไม่

ธนาคารออมสิน

 • กรณียอดชำระไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ดังนี้
  - ชำระ ณ ที่ทำการสาขาในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และ สมุทรปราการ 10 บาท/ครั้ง
  - ชำระ ณ ที่ทำการสาขาในจังหวัดอื่น ๆ 20 บาท/ครั้ง
 • กรณียอดชำระเกิน 50,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 0.10% ของยอดชำระส่วนที่เกิน แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

เคาน์เตอร์เซอร์วิส
(ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน) 15 บาท/ครั้ง

ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขา
(ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน) 10 บาท/ครั้ง

ขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิตย้อนหลัง

สามารถขอใบแจ้งยอดย้อนหลังได้ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการขอใบแจ้งยอดย้อนหลัง คลิก
  /th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-estatement.html
 2. 2. SCB Call Center 02-777-7777

เปลี่ยนมารับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตผ่านทาง e-mail

ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงช่องทางรับใบแจ้งยอดจากช่องทางไปรษณีย์ เป็นช่องทาง e-mail ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงช่องทางรับใบแจ้งยอดผ่านแอป SCB EASY คลิก
  /th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-statement-channel.html
 2. 2. SCB EASY Net (www.scbeasy.com)
  ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงช่องทางรับใบแจ้งยอดผ่าน SCB EASY Net คลิก
  /content/media/personal-banking/cards/credit-cards/card-services/documents/scb-email-statement/subassets/page1.pdf
 3. 3. SCB Call Center 02-777-7777

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

สามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว คลิก
  /th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-limit.html
 2. 2. SCB Call Center 02-777-7777
 3. 3. สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ
  เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อติดต่อขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
  1. แบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว (รับได้ที่สาขา)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ขอเพิ่มวงเงินถาวร

สามารถขอเพิ่มวงเงินถาวรได้ผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ

เอกสารที่ต้องเตรียม
- แบบฟอร์มขอเพิ่มถาวร
- สำเนาบัตรประชาชน
- แบบฟอร์มตรวจสอบเครดิตบูโร
- เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน /หนังสือรับรองรายได้ และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

สอบถามคะแนน SCB Rewards

สามารถตรวจสอบคะแนนบัตรเครดิตได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการตรวจสอบคะแนนบัตรเครดิต คลิก
  /th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/rewards-redemption.html
 2. 2. LINE SCB Connect
  ขั้นตอนการใช้บริการ SCB Connect คลิก
  https://connect.scb/#/tutorial
 3. 3. SCB Call Center 02-777-7777

ขอตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

กรณีต้องการตรวจสอบรายการใช้จ่ายที่ปรากฎในแอป SCB EASY หรือใบแจ้งยอดบัตรเครดิต สามารถตรวจสอบได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อรับใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อรับใบแจ้งยอด คลิก
  /th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/change-address.html
 2. 2. SCB Call Center 02-777-7777

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรเครดิต (ชื่อ-นามสกุล)

สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้าบัตรเครดิตได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. SCB Call Center 02-777-7777
 2. 2. สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ


โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 150 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะถูกเรียกเก็บใบไปในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (Statement) ของลูกค้า

บัตรเครดิตชำรุด ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าขอรับบริการได้ 2 ช่องทาง

 1. 1. SCB Call Center 02-777-7777
 2. 2. สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

เลือกจัดส่งบัตรได้ 2 ช่องทาง

 1. 1. สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ
 2. 2. ไปรษณีย์


โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 150 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะถูกเรียกเก็บใบไปในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (Statement) ของลูกค้า (ค่าใช้จ่ายขึ้ยอยู่กับประเภทบัตร)

บัตรเครดิตหาย / ถูกขโมย ต้องทำอย่างไร และเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

เมื่อพบว่าบัตรเครดิตหาย หรือถูกขโมย ควรปฏิบัติดังนี้

 1. 1. อายัดบัตรชั่วคราวทันทีเพื่อป้องกันความเสียหาย ผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center 02-777-7777
  ขั้นตอนอายัดบัตรชั่วคราว (ล็อคบัตร) ผ่านแอป SCB EASY คลิก
  /th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-lock.html
 2. 2. แจ้งอายัดบัตรชั่วคราว SCB Call Center 02-777-7777

เมื่อแจ้งอายัดถาวรผ่าน SCB Call Center แล้วพนักงานจะดำเนินการออกบัตรใหม่ และจัดไปยังที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับทางธนาคารภายใน 1 สัปดาห์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่

**ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งอายัดบัตรหาย อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า"

ขออายัดบัตรเครดิตชั่วคราว / ถาวร

กรณีลูกค้าลืมบัตรเครดิต หรือหาบัตรเครดิตไม่พบ สามารถอายัดบัตรชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสียหายได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนอายัดบัตรชั่วคราวผ่านแอป SCB EASY คลิก
  /th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-lock.html
 2. 2. SCB Call Center 02-777-7777

ขอยกเลิกบัตรเครดิต ทำอย่างไร

ท่านสามารถติดต่อ SCB Call Center 02-777-7777 เพื่อแจ้งขอยกเลิกการใช้งานบัตรเครดิตได้

หากต้องการผ่อนชำระยอดใช้จ่ายผ่านบัตร หรือเปลี่ยนวงเงินในบัตรเป็นเงินสดต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และเปลี่ยนวงเงินในบัตรเป็นเงินสดได้ผ่าน บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน และบริการดีจังโอนเงินเข้าบัญชี ดูรายละเอียดบริการดีจัง คลิก /th/personal-banking/cards/credit-cards/card-services/deejung.html

ช่องทางการให้บริการบัตรเครดิต

แนะนำบริการและช่องทางการให้บริการบัตรเครดิต

บัตรเติมเงิน

บัตร PLANET SCB คืออะไร

•  บัตรเติมเงินที่ใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ โดยรองรับได้ 14 สกุลเงินในบัตรเดียว ได้แก่ THB, USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, SGD, HKD, NZD, CAD, CNY, KRW และ TWD

• แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ สามารถเช็กอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำรายการผ่านช่องทางแอป SCB EASY

ข้อดีของบัตร PLANET SCB

• อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

• ลดความเสี่ยงจากการถือเงินสดขณะเดินทาง

• เป็นผู้ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

• กรณีบัตรหาย หรือต้องการปิดบัตรชั่วคราว สามารถทำได้ด้วยตนเองง่าย ๆ ผ่านแอป SCB EASY

• ไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ และค่าความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการใช้ผ่านบัตรสำหรับสกุลเงินที่บัตรรองรับ

• ช้อปไม่สะดุด ด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติ (Auto Conversion) โดยระบบจะหักเงินจากสกุลเงินบาทอัตโนมัติ กรณีใช้จ่ายด้วยสกุลเงินที่บัตรรองรับ แต่ยอดเงินคงเหลือของสกุลนั้นไม่เพียงพอ

วิธีการขอออกบัตร PLANET SCB

สมัครใช้บริการผ่าน

• สาขาธนาคารทั่วประเทศ
• แอป SCB EASY

มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตร PLANET SCB หรือไม่

• มีค่าธรรมเนียม 200 บาท สำหรับการออกบัตรใหม่

• กรณีบัตรหาย ลูกค้าสามารถติดต่อ SCB Call Center เพื่อขอออกบัตรใหม่ โดยธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรทดแทน

บัตร PLANET SCB มีอายุกี่ปี

บัตรมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ออกบัตร

สามารถเติมเงินเข้าบัตร PLANET SCB ในกรณีที่อยู่ต่างประเทศได้หรือไม่

สามารถเติมเงินเข้าบัตรได้ผ่านแอป SCB EASY

มีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือไม่

สามารถแลกเปลี่ยน (ซื้อและขาย) เงินตราต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ต่อบัตร ต่อวัน

สามารถใช้ซื้อของที่ร้านค้าทั่วไป หรือ ร้านค้าออนไลน์ในประเทศไทยด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่

ต้องชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น

หากเหลือเงินในสกุลต่างประเทศ สามารถเอาออกจากบัตรได้หรือไม่

กรณีมีเงินคงเหลือในบัตรจะต้องแปลงเป็นสกุลเงินบาทก่อน จึงจะสามารถโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเดินสะพัดของผู้ถือบัตรที่ผูกกับแอป SCB EASY ได้

หากอยู่ที่ต่างประเทศ สามารถรับ OTP ได้หรือไม่

หากไม่ได้เปิด Roaming เมื่อใช้งานในต่างประเทศ สามารถใช้แอปพลิเคชัน Wifi Calling เพื่อจับสัญญาณโทรศัพท์ในการรับ OTP ได้

วงเงินการใช้จ่ายต่อวัน

ผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินและใช้จ่ายได้สูงสุดรวมทุกสกุลเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต่อวัน และเบิกถอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อวัน

ถ้าหากทำ Void หรือ Refund สินค้า จะได้รับเงินคืนเข้าบัตรด้วยสกุลเงินใด

• กรณีที่ผู้ถือบัตรประสงค์จะยกเลิกรายการชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ (Void) ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรตามสกุลเงินที่ทำรายการ

• กรณีที่ผู้ถือบัตรประสงค์จะยกเลิกรายการชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ (Void) ที่มีการ Auto-conversion ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนเป็นเงินบาทตามจำนวนเงินที่ได้มีการ Auto-conversion

• กรณีที่ผู้ถือบัตรประสงค์จะขอคืนเงินจากการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ (Refund) ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรตามสกุลเงินที่ทำรายการ

บัตร PLANET SCB ชำรุด หรือใช้งานไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งปัญหาและขอออกบัตรใหม่ได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรอ้างอิงตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ที่เว็บไซต์ของธนาคาร /th/personal-banking/cards/prepaid-cards/planet-scb-card.html (หัวข้อ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > ค่าธรรมเนียมการสมัครบัตร)

บัตร PLANET SCB ใช้จ่ายอย่างไร

• ใช้จ่ายที่ร้านค้าทั่วไปที่มีสัญลักษณ์ VISA ได้ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก หรือ ร้านค้าออนไลน์

• กดเงินสดผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศ โดยอาจมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการปลายทางเรียกเก็บเพิ่มเติม

จะกดเงินสดที่ตู้ ATM ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

เลือกเมนู Cash Advance บัตรเครดิตเพื่อกดเงินสด

คุณสมบัติของผู้ขอออกบัตร PLANET SCB

สามารถขอใช้บริการได้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

• มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

• ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเดินสะพัด (บัญชีเดี่ยว) ที่เปิดไว้กับธนาคาร (สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ)

• ต้องใช้บริการแอป SCB EASY (หากไม่มี ต้องดำเนินการขอใช้บริการก่อน)

• ต้องใช้บริการแอป SCB EASY (หากไม่มี ต้องดำเนินการขอใช้บริการก่อน)

ต้องมีเงินขั้นต่ำในการเปิดบัตร PLANET SCB หรือไม่

ไม่มีกำหนดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัตร

หลังขอใช้บริการบัตร PLANET SCB จะได้รับบัตรเมื่อใด

ธนาคารจะจัดส่งบัตรไปยังที่อยู่ตามที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 7 วันทำการ

หลังจากการออกบัตร PLANET SCB แล้ว บัตรจะไปแสดงบนแอป SCB EASY เลยหรือไม่

เมื่อลูกค้าได้รับบัตร PLANET SCB จะต้องดำเนินการเปิดบัตร (Activate) ผ่านแอป SCB EASY ก่อน บัตร PLANET SCB จึงจะแสดงบนแอป SCB EASY ที่หน้ารวมบัญชี เพื่อทำรายการต่างๆ ผ่านบัตรได้

เติมเงินเข้าบัตร PLANET SCB ได้อย่างไร

เติมเงินเข้าบัตร (เข้ากระเป๋าเงินบาท) ผ่านแอป SCB EASY ได้ดังนี้

1. เติมจากหน้ารายการ "รวมบัญชี"

> เลือก "รวมบัญชี"

> เลือกบัตร PLANET SCB

2. เติมจากหน้ารายการ "เติมเงิน"

> เลือก "เติมเงิน"

> เลือกบัตร PLANET SCB

สามารถเติมเงินเข้าบัตร PLANET SCB ของบุคคลอื่นได้หรือไม่

สามารถทำรายการได้ที่แอป SCB EASY ผ่านหน้ารายการ "เติมเงิน" โดยระบุหมายเลขบัตร 16 หลักของบัตรที่ต้องการเติมเงิน

มีค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในการใช้บัตร PLANET SCB หรือไม่

• ไม่มีค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ (FX 2.5%) หากใช้จ่ายผ่านบัตร PLANET SCB ด้วยสกุลเงินที่มีอยู่ในบัตร

กรณีนำบัตรไปถอนเงิน หรือชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ นอกเหนือจากสกุลเงินในบัตร ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ VISA ณ วันที่เรียกเก็บ (ไม่มีค่าความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน)

• ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดที่ต่างประเทศ 100 บาท ต่อครั้ง แต่อาจมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการปลายทางเรียกเก็บเพิ่มเติม

• สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดเพิ่มเติมได้ที่ /th/personal-banking/cards/prepaid-cards/planet-scb-card.html (หัวข้อเบิกถอนเงินสด)

ในกรณีที่ไม่อยากพกบัตร สามารถ scan QR code ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy เพื่อใช้จ่ายได้หรือไม่

ยังไม่รองรับการดำเนินการดังกล่าว

หากเดินทางไปต่างประเทศแล้วเปลี่ยน SIM เช่น ใช้ SIM2Fly หรือ SIM ต่างประเทศที่มี Internet สามารถใช้แอปพลิเคชัน SCB Easy เพื่อทำรายการต่างๆ ได้หรือไม่

ใช้ได้ตามปกติ

วิธีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร

สามารถตรวจสอบได้ผ่านแอป SCB EASY

ในกรณีที่เกิดปัญหาเมื่ออยู่ต่างประเทศ จะทำอย่างไร

สามารถติดต่อ SCB Call Center ได้ที่ โทร. (+66) 02-777-7777 อาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับเครือข่ายโทรศัพท์ผู้ให้บริการ

ลูกค้าสามารถทำรายการ Tax Refund โดยให้คืนเงินเข้าบัตร PLANET SCB ได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถทำรายการ Tax Refund เพื่อคืนเงินเข้าบัตรได้สูงสุดครั้งละ 10,000 บาท โดยลูกค้าต้องแจ้งร้านค้าเพื่อทำรายการ Tax Refund

ลูกค้าต่างชาติสามารถขอใช้บริการบัตร PLANET SCB ได้หรือไม่

สามารถขอใช้บริการได้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

• มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

• ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเดินสะพัด (บัญชีเดี่ยว) ที่เปิดไว้กับธนาคาร (สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ)

• ต้องใช้บริการแอป SCB EASY (หากไม่มี ต้องดำเนินการขอใช้บริการก่อน)

หากบัตรหมดอายุแล้ว ต้องขอใช้บริการใหม่หรือไม่

ไม่ต้องขอใช้บริการบัตรใหม่ เนื่องจากธนาคารจะออกบัตรให้ลูกค้าอัตโนมัติ โดยจะจัดส่งบัตรใหม่ให้ผู้ถือบัตรล่วงหน้า 30 วัน ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร

ต้องการผูกบัตร PLANET SCB กับบริการ Shopee Pay ต้องทำอย่างไร

ปัจจุบันบัตร PLANET SCB ยังไม่รองรับการผูกกับบริการ Shopee Pay

ต้องการตรวจสอบรายการใช้จ่ายผ่านบัตร PLANET SCB ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้กี่วัน

ลูกค้ารสามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการย้อนหลังได้ 4 เดือนรวมเดือนปัจจุบัน

ทำไมไม่มีตารางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ดูในแอปพลิเคชัน SCB Easy

ลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศบนบัตร PLANET SCB ได้ที่แอป SCB EASY โดยทำรายการซื้อสกุลเงินตราต่างประเทศและเลือกสกุลเงินที่ต้องการซื้อ ระบบจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตราต่างประเทศให้ทราบก่อนการซื้อสกุลเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน แอป SCB EASY ยังไม่สามารถแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของทุกสกุลเงินได้

สามารถเติมเข้าบัตรได้สูงสุดกี่บาท

ยอดเงินขั้นต่ำในการเติมเงินเข้าบัตรจะต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท ต่อครั้ง

• ยอดเงินสูงสุดในการเติมเงินเข้าบัตรรวมทุกช่องทางจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท / บัตร / วัน (รวมทุกสกุลเงินในบัตรขณะเติมเงิน)

• ยอดเงินคงเหลือสูงสุดในบัตรรวมทุกสกุลเงินในแต่ละขณะของบัตรจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท (ยกเว้นกรณีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลให้ยอดเงินคงเหลือในบัตรมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินดังกล่าว)

หากต้องการขอรายการเดินบัญชี (Statement) ต้องทำอย่างไร

สามารถติดต่อ SCB Call Center ได้ที่ 02-777-7777 โดยจะได้รับรายการเดินบัญชี (Statement) ภายใน 5 วันทำการ ผ่านช่องทางอีเมลตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

หากบัตรหมดอายุ ต้องทำอย่างไร

ธนาคารจะส่งบัตรต่ออายุให้ล่วงหน้า 30 วัน (แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบที่อยู่ในการจัดส่งบัตรที่แอป SCB EASY โดยธนาคารจะแจ้งเตือนผ่าน SCB Easy Notification และ SCB Line Connect)

ทำไมบัตรถึงซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ได้

สามารถตรวจสอบได้ที่แอป SCB EASY ว่าได้มีการระงับการใช้งานบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศ หรือต่างประเทศหรือไม่ หากมี ให้ทำการยกเลิกการระงับใช้บัตรก่อน เพื่อให้สามารถใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศ หรือต่างประเทศได้ตามปกติ

ไม่สามารถโอนเงินออกจากบัตร PLANET SCB เข้าบัญชีเงินฝากในแอป SCB EASY ได้ต้องทำอย่างไร

สามารถตรวจสอบได้ที่แอป SCB EASY ว่าผู้ถือบัตรได้มีการระงับการใช้บัตรผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไว้หรือไม่ หากมี โปรดยกเลิกการระงับใช้บัตรก่อน เนื่องจากการระงับใช้บัตรผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศจะมีผลเป็นการปิดการให้บริการโอนเงินออกจากบัตรด้วย

จำรหัส PIN ไม่ได้ต้องทำอย่างไร

สามารถตั้งค่า PIN ใหม่ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY

รหัส PIN โดนล็อกต้องทำอย่างไร

สามารถติดต่อ SCB Call Center ขอปลดล็อก PIN ได้ที่ 02-777-7777 (โดยอาจมีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเครือข่ายโทรศัพท์ผู้ให้บริการ) หลังจากนั้นผู้ถือบัตรสามารถตั้งค่า PIN ใหม่ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY

บัตรเดบิต

เงื่อนไขในการขอใช้บริการบัตรเดบิตมีอย่างไรบ้าง

• ผู้ถือบัตรต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น

• บัตร 1 ใบ สามารถใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ 1 บัญชี และผูกกับบัญชีเดินสะพัดได้ 1 บัญชี

• ในกรณีที่มีบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว สามารถขอใช้บริการบัตรเดบิตได้ที่สาขาของธนาคารทุกสาขา

• สามารถผูกบัตรเดบิตทุกประเภทได้สูงสุด 5 บัตร ต่อ 1 บัญชี

ผู้ถือบัตรเดบิตสามารถใช้บัตรเดบิตในการถอนเงินและชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการได้จำนวนกี่บาทต่อวัน

ผู้ถือบัตรเดบิต มี 3 วงเงินคือ

1. วงเงินสำหรับถอนเงินกำหนดเบื้องต้น 20,000 บาท/บัตร/วัน และสามารถปรับเพิ่มวงเงินได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน

2. วงเงินชำระค่าซื้อสินค้าและ/หรือบริการกำหนดเบื้องต้น 20,000 บาท/บัตร/วัน และสามารถปรับเพิ่มวงเงินได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน

3. วงเงินช้อปปิ้งออนไลน์กำหนดเบื้องต้น 20,000 บาท/บัตร/วัน และสามารถปรับเพิ่มวงเงินได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน

ผู้ถือบัตรเดบิตสามารถใช้บัตรเดบิตในการโอนเงินผ่านตู้ ATM ได้จำนวนกี่บาทต่อวัน

• โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร 1,000,000 บาท/บัตร/วัน

• โอนเงินให้บุคคลอื่นที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ 500,000 บาท/บัตร/วัน

• โอนเงินให้บุคคลอื่นมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอื่น 500,000 บาท/บัตร/วัน

ค่าธรรมเนียม ในการใช้งานบัตรเดบิต มีอย่างไรบ้าง

ถอนเงินตู้ ATM ไทยพาณิชย์ในเขตเดียวกัน ไม่มีค่าธรรมเนียม
ถอนเงินตู้ ATM ไทยพาณิชย์ข้ามเขต 15 บาท/รายการ
ถอนเงินตู้ ATM ต่างธนาคารในเขตเดียวกัน ฟรี 4 รายการแรกของเดือน ตั้งแต่รายการที่ 5 เป็นต้นไป รายการละ 10 บาท
ถอนเงินตู้ ATM ต่างธนาคารข้ามเขต 20 บาท/รายการ
โอนเงินตู้ ATM ไทยพาณิชย์ไปบัญชีไทยพาณิชย์ ในเขตเดียวกัน ไม่มีค่าธรรมเนียม
โอนเงินตู้ ATM ไทยพาณิชย์ไปบัญชีไทยพาณิชย์ ข้ามเขต ฟรีรายการแรกของเดือน
ตั้งแต่รายการที่ 2 เป็นต้นไป รายการละ 10 บาท
โอนเงินตู้ ATM ไทยพาณิชย์ไปบัญชีธนาคารอื่น ในเขตเดียวกัน จำนวนเงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท = 25 บาท/ครั้ง
จำนวนเงินโอน 10,001 – 50,000 บาท = 35 บาท/ครั้ง
โอนเงินตู้ ATM ธนาคารอื่น จำนวนเงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท = 25 บาท/ครั้ง
จำนวนเงินโอน 10,001 – 50,000 บาท = 35 บาท/ครั้ง
ฝากเงินตู้ ATM ไทยพาณิชย์ไปบัญชีไทยพาณิชย์ ในเขตเดียวกัน ไม่มีค่าธรรมเนียม
ฝากเงินตู้ ATM ไทยพาณิชย์ไปบัญชีไทยพาณิชย์ นอกเขต ค่าบริการเครือข่าย 10 บาท/รายการ และ ค่าธรรมเนียม ร้อนละ 0.1 จากจำนวนเงินโอน (ขั้นต่ำ 10 บาท) รวมแล้วขั้นต่ำ 20 บาท/รายการ
ถอนเงินตู้ ATM ต่างประเทศ 100 บาท/รายการ และคิดค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5% จากจำนวนเงินที่ถอน
สอบถามยอดคงเหลือในตู้ ATM ต่างประเทศ 100 บาท/รายการ

ถ้าบัตรเดบิตถูกยึดที่เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือของธนาคารอื่นต้องทำอย่างไร

เพื่อความปลอดภัย บัตรจะถูกทำลาย และผู้ถือบัตรสามารถติดต่อขอทำบัตรเดบิตใหม่ผ่านแอป SCB EASY และธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยนำสมุดคู่ฝาก และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน (สำหรับบัญชีประเภท e-Passbook ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน) เพื่อขอให้ธนาคารออกบัตรเดบิตให้ผู้ถือบัตรใหม่

ถ้าบัตรเดบิตสูญหายต้องทำอย่างไร

ผู้ถือบัตรสามารถดำเนินการอายัดบัตรด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY หรือ แจ้งอายัดบัตรได้ทันทีที่ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777

หากใส่รหัสบัตรผิดติดต่อกันครบ 4 ครั้ง หรือลืมรหัส จะต้องทำอย่างไร

ผู้ถือบัตรสามารถขอกำหนดรหัสบัตรใหม่ได้ทุกสาขา โดยนำบัตรเดบิตใบเดิม สมุดคู่ฝาก และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตร (สำหรับบัญชีประเภท e-Passbook ใช้เพียงบัตรเดบิตใบเดิม และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน) หรือดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY

บัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภทสามารถขอใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ได้หรือไม่

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ธนาคารได้เปิดใช้บริการชำระสินค้าและบริการออนไลน์สำหรับบัตรทุกใบโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถปลดระงับการชำระสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 และ ใช้บัตรเดบิตสำหรับช้อปปิ้งออนไลน์ได้ทันที

สถานะบัตรเดบิตประเภทใดที่ทำการขอใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ได้

บัตรสถานะไม่ปกติ ได้แก่ บัตรที่ยกเลิกไปแล้ว บัตรที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมรายปี บัตรที่ธนาคารต้องสงสัยว่าถูกปลอมแปลง มีการทุจริต และอื่นๆ หรือ บัตรที่ระงับการชำระสินค้าและบริการออนไลน์ไว้ ซึ่งท่านสามารถปลดระงับ ผ่านแอป SCB EASY หรือ ติดต่อ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777

หากผู้ถือบัตรไม่เคยเปิดบริการช้อปปิ้งออนไลน์ บัตรเดบิตของผู้ถือบัตรจะใช้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์ได้หรือไม่

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ธนาคารได้เปิดใช้บริการชำระสินค้าและบริการออนไลน์สำหรับบัตรทุกใบโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถปลดระงับการชำระสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 และ ใช้บัตรเดบิตสำหรับช้อปปิ้งออนไลน์ได้ทันที

ผู้ถือบัตรเดบิตสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้สูงสุดกี่บาทต่อวัน

วงเงินเริ่มต้นวันละ 20,000 บาทต่อวัน หากผู้ถือบัตรต้องการเพิ่มวงเงินสามารถปรับได้สูงสุด 500,000 บาทต่อวัน

หากผู้ถือบัตรต้องการปรับวงเงินการซื้อสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์ ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการอย่างไร

สามารถปรับวงเงินได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY, SCB EASY Net และทำรายการที่ตู้ ATM หรือติดต่อเพื่อปรับวงเงินได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

วงเงินที่สามารถช้อปปิ้งออนไลน์สูงสุดต่อวันเป็นวงเงินเดียวกันกับการช้อปปิ้งทั่วไปหรือไม่

วงเงินช้อปปิ้งทั่วไปและวงเงินช้อปปิ้งออนไลน์แยกจากกัน โดยกรณีวงเงินช้อปปิ้งทั่วไป สำหรับชำระค่าซื้อสินค้าและ/หรือบริการ กำหนดเบื้องต้น 20,000 บาท/บัตร/วัน และสามารถปรับเพิ่มวงเงินได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน และกรณีวงเงินช้อปปิ้งออนไลน์กำหนดเบื้องต้น 20,000 บาท/บัตร/วัน และสามารถปรับเพิ่มวงเงินได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน

ช้อปออนไลน์ด้วยบัตรเดบิตมีความปลอดภัยอย่างไร

มีความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานด้วยหมายเลขบัตรเดบิต วันหมดอายุ และ Security code/CVV2/CVC2 (รหัสใหม่ 3 ตัวสุดท้ายบนช่องลายมือชื่อบนบัตร) และ 3-D Secure version ล่าสุด จากระบบ Master Card Secure Code หรือ ระบบ Verified by Visa

ดูรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตอย่างไร

ผู้ถือบัตรสามารถดูรายการใช้จ่ายแอป SCB EASY และบริการ SCB EASY Net โดยหากมีรายการใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งธนาคารโดยส่งคำขอปฏิเสธรายการมายังธนาคารภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำรายการ มิฉะนั้นจะถือว่ารายการตามที่ปรากฏมีความถูกต้องทุกประการโดยผู้ถือบัตรจะไม่สามารถทักท้วงหรือโต้แย้งใดๆ ได้อีก

การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านบัตรเดบิตด้วยวิธีแตะจ่าย Contactless มีขั้นตอนอย่างไร

การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่จุดชำระเงิน (EDC) ที่มีสัญลักษณ์ Contactless โดยการแตะบัตรในระยะห่างไม่เกิน 1-2 นิ้ว รายละเอียดการชำระเงินจะถูกส่งแบบไร้สายไปยังเครือข่ายของบัตร จากนั้นผู้ถือบัตรจะได้รับการยืนยันการชำระเงินผ่านหน้าจอ EDC หรือเครื่องรับชำระเงิน ทั้งนี้ สำหรับรายการสินค้าและ/หรือบริการที่ต่ำกว่า 1,500 บาท จะไม่ต้องใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ แต่หากมีการทำรายการเกินกว่าจำนวนดังกล่าวจะต้องใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการทำรายการด้วย

หากถอนเงินที่เครื่อง ATM แล้วได้รับเงินไม่ครบถ้วน จะต้องทำอย่างไรเพื่อขอรับเงินคืน

ติดต่อ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 เพื่อบันทึกเหตุการณ์และประสานไปยังสาขาที่ดูแลตู้ ATM ต่อไป

หากทำรายการผ่านเครื่อง EDC แล้วเกิดปัญหา จะต้องทำอย่างไรเพื่อขอรับเงินคืน

ติดต่อ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 เพื่อตรวจสอบรายการ และประสานไปยังธนาคารเจ้าของเครื่อง EDC ต่อไป

หากทำรายการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเดบิตและถูกหักเงินจากบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับสินค้า หรือสินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือชำรุดบกพร้อง หากต้องการขอเงินคืนต้องติดด่อผู้ใด

โปรดติดต่อกับร้านค้าหรือเว็บไซต์ที่ทำรายการเพื่อขอเงินคืนโดยตรง

ต้องการชำระค่าธรรมเนียมรายปีคงค้างสำหรับบัตรเดบิตพลัส สามารถชำระได้ที่ใด

สามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปีคงค้างได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีใบบันทึกรายการ

2. ผ่าน SCB Call Center โทร. 0-2777-7777

ต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP ในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์ต้องทำอย่างไร

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป รหัส OTP ในการชำระสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์ จะถูกส่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์ Secure ล่าสุดที่ผู้ถือบัตรให้ไว้กับธนาคาร กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อสาขาของธนาคารเท่านั้น และสามารถติดต่อได้ทุกสาขา

ขอใช้บริการบัตรเดบิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy จะได้รับบัตรภายในกี่วัน

ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ขอใช้บริการสำเร็จ

ในกรณีที่บัตรเดบิตพลัสมีสถานะค้างชำระค่าธรรมเนียมรายปี จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่

หากค้างชำระค่าธรรมเนียมรายปี ประกันจะสิ้นสุดความคุ้มครองทันทีและไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรจะได้รับความคุ้มครองภายหลังจากชำระค่าธรรมเนียมรายปีครบถ้วนแล้ว

หากบัตรเดบิตเดิมหมดอายุแล้ว สามารถขอต่ออายุผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ได้หรือไม่

ไม่สามารถต่ออายุบัตรเดบิต แต่ผู้ถือบัตรสามารขอออกบัตรใหม่หรือออกบัตรทดแทนก่อนบัตรเดิมยังไม่หมดอายุได้ ผ่านแอป SCB EASY หรือสาขาของธนาคาร

ต้องการให้มีชื่อ-นามสกุลบนหน้าบัตร ATM ต้องทำอย่างไร

สามารถขอออกบัตรได้ผ่านแอป SCB EASY หรือสาขาของธนาคาร

-  กรณีทำรายการผ่านแอป SCB EASY จะเป็นการออกบัตรแบบมีชื่อ-นามสกุลของผู้ถือบัตรโดย—อัตโนมัติ และบัตรจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรให้ไว้กับธนาคารภายใน 7 วันทำการ

-  กรณีทำรายการผ่านสาขา โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการระบุชื่อ-นามสกุลบนหน้าบัตรโดยใช้เวลาในการออกบัตร 7 วันทำการ และผู้ถือบัตรจะต้องมารับบัตรที่สาขาที่ทำรายการไว้เท่านั้น

กรณีบัตรชำรุด สูญหาย ต้องทำอย่างไร มีค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่หรือไม่

สามารถระงับบัตรชั่วคราวผ่านแอป SCB EASY หรือติดต่อ SCB Call Center เพื่อระงับบัตรได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถออกบัตรทดแทนบัตรเดิมผ่านแอป SCB EASY หรือ สาขาของธนาคาร โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 100 บาท

ต้องการขอใช้บริการบัตรเดบิตพลัส ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ หากต้องการขอใช้บริการบัตรเดบิตพลัส โปรดติดต่อสาขาของธนาคาร

หากต้องการใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์อย่างเดียวสามารถทำได้หรือไม่

ผู้ถือบัตรสามารถเลือกขอออกบัตรเดบิตแบบเวอร์ชวล โดยไม่ต้องออกบัตรพลาสติกได้ผ่านแอป SCB EASYจากนั้นท่านสามารถทำการเปิดและปลดระงับการชำระสินค้าและบริการออนไลน์ได้ผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 และสามารถใช้บัตรเดบิตสำหรับช้อปปิ้งออนไลน์ได้ทันทีหลังจากนั้น

ซื้อสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์ แต่ไม่รับได้รับ OTP ต้องทำอย่างไร

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป รหัส OTP ในการชำระสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์ จะถูกส่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์ Secure ล่าสุดที่ผู้ถือบัตรให้ไว้กับธนาคาร โดยท่านสามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ได้จากหน้าต่างทำรายการส่ง OTP ในขณะใช้บริการชำระสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์ กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อสาขาของธนาคารเท่านั้น และสามารถติดต่อได้ทุกสาขา

หากต้องการยกเลิกบัตรต้องทำอย่างไร

สามารถติดต่อ SCB Call Center ได้ที่ 02-777-7777 หรือ สาขาของธนาคาร เพื่อแจ้งยกเลิกบัตรได้ โดยผู้ถือบัตรจะได้รับส่วนต่างค่าธรรมเนียมรายปี (ถ้ามี) คืนกลับเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรที่ผูกไว้กับบัตร กรณีวันที่แจ้งยกเลิกตรงกับวันที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ถือบัตรจะได้รับค่าธรรมเนียมกลับเข้าบัญชีเงินฝากในวันถัดไป

หากจะนำบัตรไปใช้งานที่ต่างประเทศ ต้องแจ้งธนาคารก่อนหรือไม่

แนะนำให้แจ้งธนาคารให้ทราบเพื่อการติดตามและตรวจสอบรายการที่มีความเสี่ยง ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งธนาคารผ่านช่องทาง SCB Call Center โทร 02-777-7777

หากค้างชำระค่าธรรมเนียมรายปีนานเท่าใดบัตรจึงจะใช้งานไม่ได้

บัตรเดบิตจะใช้งานได้จนกว่าจะถึงวันหักชำระค่าธรรมเนียมรายปีของปีถัดปี (12 เดือน)

ในกรณีของบัตรเดบิตพลัส จะใช้งานได้อีก 1 เดือน หลังจากครบวันหักชำระค่าธรรมเนียมรายปี โดยบัตรจะแสดงสถานะค้างชำระค่าธรรมเนียมเป็นระยะเวลา 11 เดือน โดยในระหว่างระยะเวลานี้ ผู้ถือบัตรสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือติดต่อ SCB Call Center โทร 02-777-7777

เปิดใช้บริการซื้อสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์แล้วแต่ยังซื้อสินค้าไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

โปรดตรวจสอบการระงับชำระสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถตรวจสอบและเปิดใช้งานได้ที่แอปพลิเคชัน SCB Easy หรือติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

หากทำการะงับบัตรชั่วคราวแล้ว สามารถยกเลิกการระงับบัตรได้ผ่านช่องทางใด

สามารถยกเลิกการระงับบัตรชั่วคราวได้ ผ่านแอป SCB EASY หรือติดต่อ SCB Call Center กรณีติดต่อ SCB Call Center ผู้ถือบัตรต้องมีรหัสบัตร ATM 6 หลัก หรือ รหัสบัตรเครดิต 4 หลัก เพื่อทำรายการดังกล่าว

อื่นๆ เกี่ยวกับบัตร

หากใส่รหัสบัตรผิดติดต่อกันครบ 4 ครั้ง หรือลืมรหัส จะต้องทำอย่างไร

คุณสามารถขอกำหนดรหัสบัตรใหม่ได้ทุกสาขา อย่าลืมนำบัตรเดิม, สมุดบัญชี, และบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณ

หากถอนเงินที่เครื่อง ATM แล้วได้รับเงินไม่ครบถ้วน จะต้องทำอย่างไรเพื่อขอรับเงินคืน

แจ้ง SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 เพื่อบันทึกเหตุการณ์และจะได้ทราบสาขาที่ดูแลตู้ ATM เพื่อที่จะไปกรอกใบคำร้องขอคืนเงินได้จากสาขาที่ดูแลตู้ ATM ต่อไป

หากทำรายการผ่านเครื่อง EDC แล้วเกิดปัญหา จะต้องทำอย่างไรเพื่อขอรับเงินคืน

แจ้ง SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 เพื่อบันทึกเหตุการณ์และจะได้ทราบสาขาที่ดูแลตู้ ATM เพื่อที่จะไปกรอกใบคำร้องขอคืนเงินได้จากสาขาที่ดูแลตู้ ATM ต่อไป

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาการใช้บริการ ผ่านช่องทางที่สะดวกด้านล่าง

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือที่สะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ตอบทุกคำถามที่คุณสงสัย ไม่ว่าจะเป็นการสมัครบัตรเครดิต วงเงินบัตรเครดิต และอื่นๆ เกี่ยวกับบัตร หาคำตอบกับเราได้ที่นี่