บัตรเครดิตและวงเงินในบัตรเครดิต

สอบถามวิธีการสมัครบัตรเครดิต/เงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิต

ลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครบัตรเครดิต SCB ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY (Download)
  - เข้าสู่แอป SCB EASY
  - เลือกสมัครสินเชื่อ และบัตรเครดิต
  - ล๊อกอิน เพื่อเข้าใช้งาน
  - เลือกบัตรเครดิต
  - กดสมัคร
  - เลือกหน้าบัตรที่ต้องการสมัคร
  - กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นกดยืนยันการสมัคร
 2. 2. Website www.scb.co.th
  - เข้าสู่หน้าเวบไซต์ SCB
  - คลิกผลิตภัณฑ์ของเรา >> เลือกบัตร >> บัตรเครดิต
  - เลือกดูข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมด
  - เลือกหน้าบัตรที่คุณต้องการ
  - ตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์ เงื่อนไขต่างๆ
  - กด ปุ่ม สมัคร แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. 3. สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

 
ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการสมัคร ค่าธรรมเนียมบริการต่างๆได้บนเวบไซต์ของธนาคารโดยเลือกดูข้อมูลบัตรเครดิตที่ท่านสนใจ ตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิต และคุณสมบัติผู้สมัคร คลิก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/cards/credit-cards/all-cards.html

หลังจากได้รับบัตรเครดิตทางไปรษณีย์แล้ว จะขอเปิดใช้บริการบัตรเครดิตได้อย่างไร

ท่านสามารถเปิดใช้งานบัตรเครดิตได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการเปิดใช้งานบัตรผ่านแอป SCB EASY คลิก
  https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-activation.html
 2. 2. LINE@SCB Connect
  ขั้นตอนการใช้บริการ SCB Connect คลิก
  https://connect.scb/#/tutorial
 3. 3. ระบบอัตโนมัติ โทร. 02-777-7678 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  ข้อมูลที่ต้องเตรียมพร้อมกรณีต้องการเปิดใช้งานบัตรผ่านระบบอัตโนมัติ
  1. หมายลขบัตรประชาชน
  2. วันเดือนปีเกิด
  3. หมายเลขบัตรเครดิต
  4. วงเงินที่ได้รับ
  5. วันที่หมดอายุของบัตร


ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งานบัตรเครดิตได้ผ่านจากเอกสารแนบที่ได้ถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ท่านพร้อมกับบัตรเครดิต

 

สอบถามวงเงินคงเหลือ / วงเงินที่ใช้ไป / จำนวนเงินที่ต้องชำระ / กำหนดวันชำระเงิน

ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือ / วงเงินที่ใช้ไป / จำนวนเงินที่ต้องชำระ / กำหนดวันชำระเงิน ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิต แอป SCB EASY
  https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-payment.html
 2. 2. LINE@SCB Connect
  ขั้นตอนการใช้บริการ SCB Connect
  https://connect.scb/#/tutorial
 3. SCB Call Center 02-777-7777

 

การชำระเงินค่าบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

ท่านสามารถชำระเงินค่าบัตรเครดิตได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. ชำระผ่านแอป SCB EASY ดูวิธีการชำระค่าบัตรเครดิตผ่านแอป SCB EASY คลิก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-payment.html
 2. 2. ชำระด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์อัตโนมัติ
 3. 3. ชำระผ่าน SCB EASY Net (www.scbeasy.com)
 4. 4. ชำระผ่านเครื่อง ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์
 5. 5. ชำระเป็นเงินสด หรือเช็ค ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (เช็คสั่งจ่าย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อบัญชีบัตรเครดิต)
 6. 6. ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย, ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย, ชำระทางระบบอินเตอร์เน็ตผ่านบริการ KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทย, ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ “กรุงไทยเทเลแบงก์” ของธนาคารกรุงไทย
 7. 7.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน
 8. 8. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 9. 9. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ
 10. 10. เคาน์เตอร์รับชำระ Tesco Lotus Express และ Tesco Lotus Supermarket ทุกสาขา
 11. 11. เคาน์เตอร์รับชำระบิ๊กซีและมินิบิ๊กซีทุกสาขา
 12. 12. สำนักงานบริการเอไอเอส ร้านเทเลวิซ และจุดชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น
 13. 13. ตู้ทรูมันนี่, เคาน์เตอร์ทรูมันนี่เอ็กซ์เพรส, ทรูมันนี่วอลเล็ทแอปพลิเคชั่น
 14. 14. จุดรับชำระ M Bill Pay เดอะมอลล์ กรุ๊ป
 15. 15. ชำระผ่านธนาคาร/ผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร

 

หากชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านไปรษณีย์ ธนาคารออมสิน / Counter Service / ที่ทำการไปรษณีย์ จะเสียค่าบริการหรือไม่

ธนาคารออมสิน

 • กรณียอดชำระไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ดังนี้
  - ชำระ ณ ที่ทำการสาขาในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และ สมุทรปราการ 10 บาท/ครั้ง
  - ชำระ ณ ที่ทำการสาขาในจังหวัดอื่น ๆ 20 บาท/ครั้ง
 • กรณียอดชำระเกิน 50,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 0.10% ของยอดชำระส่วนที่เกิน แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส
(ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน) 15 บาท/ครั้ง

ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขา
(ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน) 10 บาท/ครั้ง

ขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิตย้อนหลัง

สามารถขอใบแจ้งยอดย้อนหลังได้ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการขอใบแจ้งยอดย้อนหลัง คลิก
  https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-estatement.html
 2. 2. SCB Call Center 02-777-7777

 

เปลี่ยนมารับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตผ่านทาง e-mail

ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงช่องทางรับใบแจ้งยอดจากช่องทางไปรษณีย์ เป็นช่องทาง e-mail ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงช่องทางรับใบแจ้งยอดผ่านแอป SCB EASY คลิก
  https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-statement-channel.html
 2. 2. SCB EASY Net (www.scbeasy.com)
  ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงช่องทางรับใบแจ้งยอดผ่าน SCB EASY Net คลิก
  https://www.scb.co.th/content/dam/scb/personal-banking/cards/credit-cards/card-services/documents/SCB-email-statement.pdf/subassets/page1.pdf
 3. 3. SCB Call Center 02-777-7777

 

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

สามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว คลิก
  https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-limit.html
 2. 2. SCB Call Center 02-777-7777
 3. 3. สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ
  เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อติดต่อขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
  1. แบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว (รับได้ที่สาขา)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

ขอเพิ่มวงเงินถาวร

สามารถขอเพิ่มวงเงินถาวรได้ผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ

เอกสารที่ต้องเตรียม
   - แบบฟอร์มขอเพิ่มถาวร
   - สำเนาบัตรประชาชน
   - แบบฟอร์มตรวจสอบเครดิตบูโร
   - เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน /หนังสือรับรองรายได้ และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

สอบถามคะแนน SCB Rewards

สามารถตรวจสอบคะแนนบัตรเครดิตได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการตรวจสอบคะแนนบัตรเครดิต คลิก
  https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/rewards-redemption.html
 2. 2. LINE SCB Connect
  ขั้นตอนการใช้บริการ SCB Connect คลิก
  https://connect.scb/#/tutorial
 3. 3. SCB Call Center 02-777-7777

 

ขอตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

กรณีต้องการตรวจสอบรายการใช้จ่ายที่ปรากฎในแอป SCB EASY หรือใบแจ้งยอดบัตรเครดิต สามารถตรวจสอบได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อรับใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อรับใบแจ้งยอด คลิก
  https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/change-address.html
 2. 2. SCB Call Center 02-777-7777

 

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรเครดิต (ชื่อ-นามสกุล)

สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้าบัตรเครดิตได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. SCB Call Center 02-777-7777
 2. 2. สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ


โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 150 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะถูกเรียกเก็บใบไปในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (Statement) ของลูกค้า

 

บัตรเครดิตชำรุด ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าขอรับบริการได้ 2 ช่องทาง

 1. 1. SCB Call Center 02-777-7777
 2. 2. สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

 

เลือกจัดส่งบัตรได้ 2 ช่องทาง

 1. 1. สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ
 2. 2. ไปรษณีย์


โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 150 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะถูกเรียกเก็บใบไปในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (Statement) ของลูกค้า (ค่าใช้จ่ายขึ้ยอยู่กับประเภทบัตร) 

 

บัตรเครดิตหาย / ถูกขโมย ต้องทำอย่างไร และเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

เมื่อพบว่าบัตรเครดิตหาย หรือถูกขโมย ควรปฏิบัติดังนี้

 1. 1. อายัดบัตรชั่วคราวทันทีเพื่อป้องกันความเสียหาย ผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center 02-777-7777
  ขั้นตอนอายัดบัตรชั่วคราว (ล็อคบัตร) ผ่านแอป SCB EASY คลิก
  https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-lock.html
 2. 2. แจ้งอายัดบัตรชั่วคราว SCB Call Center 02-777-7777

 

เมื่อแจ้งอายัดถาวรผ่าน SCB Call Center แล้วพนักงานจะดำเนินการออกบัตรใหม่ และจัดไปยังที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับทางธนาคารภายใน 1 สัปดาห์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่

**ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งอายัดบัตรหาย อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า"

ขออายัดบัตรเครดิตชั่วคราว / ถาวร

กรณีลูกค้าลืมบัตรเครดิต หรือหาบัตรเครดิตไม่พบ สามารถอายัดบัตรชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสียหายได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. 1. แอป SCB EASY
  ขั้นตอนอายัดบัตรชั่วคราวผ่านแอป SCB EASY คลิก
  https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/credit-card-lock.html
 2. 2. SCB Call Center 02-777-7777

 

 

ขอยกเลิกบัตรเครดิต ทำอย่างไร

ท่านสามารถติดต่อ SCB Call Center 02-777-7777 เพื่อแจ้งขอยกเลิกการใช้งานบัตรเครดิตได้

หากต้องการผ่อนชำระยอดใช้จ่ายผ่านบัตร หรือเปลี่ยนวงเงินในบัตรเป็นเงินสดต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และเปลี่ยนวงเงินในบัตรเป็นเงินสดได้ผ่าน บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน และบริการดีจังโอนเงินเข้าบัญชี ดูรายละเอียดบริการดีจัง คลิก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/cards/credit-cards/card-services/deejung.html

ช่องทางการให้บริการบัตรเครดิต

แนะนำบริการและช่องทางการให้บริการบัตรเครดิต

บัตรเติมเงิน

บัตร PLANET SCB คืออะไร

 • • บัตรเติมเงิน ที่ใช้แทนเงินสด โดยรองรับได้หลายสกุลเงินในบัตรเดียว
 • • แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ โดยสามารถเช็คเรทก่อนแลกเปลี่ยนได้จาก SCB EASY App

ข้อดีของบัตร PLANET SCB

 • • อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ
 • • ลดความเสี่ยงจากการถือเงินสดขณะเดินทาง
 • • เป็นผู้ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของการเดินทางได้
 • • กรณีบัตรหาย หรือต้องการปิดบัตรชั่วคราว สามารถทำได้ด้วยตนเองง่ายๆผ่าน SCB EASY App
 • • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ และค่าความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการใช้ผ่านบัตรสำหรับสกุลเงินที่บัตรรองรับ
 • • ช้อปไม่สะดุด ด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราอัตโนมัติ (Auto Conversion) กรณีใช้จ่ายด้วยสกุลเงินที่บัตรรองรับ แต่ยอดเงินคงเหลือของสกุลนั้นไม่เพียงพอ

วิธีการขอออกบัตร PLANET SCB

สมัครใช้บริการผ่าน

 • • สาขาธนาคารทั่วประเทศ
 • • SCB EASY App

มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตร PLANET SCB หรือไม่

มีค่าธรรมเนียม 200 บาท ดังนี้

 • • การออกบัตรใหม่
 • • การออกบัตรทดแทนกรณีบัตรหาย หรือ ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการขอออกบัตรใหม่

บัตร PLANET SCB มีอายุกี่ปี

บัตรมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ออกบัตร

สามารถเติมเงินเข้าบัตร PLANET SCB ในกรณีที่อยู่ต่างประเทศได้หรือไม่

สามารถทำได้ที่ SCB EASY App หรือ Mobile Banking App ของต่างธนาคาร

มีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือไม่

สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ต่อบัตร ต่อวัน

สามารถใช้ซื้อของที่ี่ร้านค้าทั่วไป หรือ ร้านค้าออนไลน์ในประเทศไทย ด้วยสกุลเงินต่างประเทศได้หรือไม่

ต้องชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น

หากเหลือเงินในสกุลต่างประเทศ สามารถเอาออกจากบัตรได้หรือไม่

ทำได้ผ่าน SCB EASY App โดย ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาทก่อน จากนั้นโอนจากสกุลเงินบาทเข้าบัญชีออมทรพย์ หรือกระแสรายวันที่ผูกกับ SCB EASY App ได้

หากอยู่ที่ต่างประเทศ สามารถรับ OTP ได้หรือไม่

หากไม่ได้เปิด Roaming ไปต่างประเทศ สามารถใช้แอป Wifi Calling เพื่อจับสัญญาณโทรศัพท์ในการรับ OTP ได้

วงเงินการใช้จ่ายต่อวัน

ลูกค้าสามารถเติมเงินและใช้จ่ายได้สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 500,000 บาท

ถ้าหากทำ Void หรือ Refund สินค้า จะได้รับเงินคืนเข้าบัตรด้วยสกุลเงินใด

 • • กรณีที่ผู้ถือบัตรขอยกเลิกรายการชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ (Void) ลูกค้าจะได้รับเงินคืนตามสกุลเงินที่ทำรายการ หากเป็นการยกเลิกรายการที่ระบบได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินในบัตรโดยอัตโนมัติ ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนตามแต่ละสกุลเงินที่ระบบทำรายการให้
 • • กรณีที่ผู้ถือบัตรประสงค์ที่จะขอคืนเงินจากการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ (Refund) ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรตามสกุลเงินที่ทำรายการเสมอ

บัตร PLANET SCB ใช้จ่ายอย่างไร

 • • ใช้จ่ายที่ร้านค้าทั่วไป หรือ ร้านค้าออนไลน์ที่มีสัญลักษณ์ VISA ได้ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย
 • • กดเงินสดผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศ (ยกเว้นประเทศไทย)

คุณสมบัติของผู้ขอออกบัตร PLANET SCB

 • • อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
 • • ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ (สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ)
 • • สมัครใช้บริการ SCB EASY App

มีขั้นต่ำในการเปิดบัตร PLANET SCB หรือไม่

ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัตร

การสั่งพิมพ์ชื่อบนบัตร PLANET SCB ใช้เวลากี่วัน

ลูกค้าจะได้รับบัตรจัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้าตามที่แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 7 วันทำการ

หลังจากการออกบัตร PLANET SCB แล้ว บัตรจะไปแสดงบน SCB Easy App เลยหรือไม่

ลูกค้าต้องได้รับบัตร และดำเนินการเปิดบัตร (Activate) ผ่าน SCB EASY App ก่อน บัตรจึงจะแสดงบน SCB EASY App เพื่อทำรายการต่างๆ ผ่านบัตรได้

เติมเงินเข้าบัตร PLANET SCB ได้อย่างไร

ช่องทางการเติมเงินเข้าบัตร (เข้ากระเป๋าเงินบาท) ทำได้ดังนี้

 • • SCB Easy App
  > เติมจากหน้าบัตร หรือ ผ่านเมนู Top up
  > เติมโดยการ Scan QR Code ที่ด้านหลังบัตร
 • • Mobile Banking App ต่างธนาคาร
  > เติมโดยการ Scan QR Code ที่ด้านหลังบัตร

สามารถเติมเงินให้บัตรคนอื่นได้หรือไม่

สามารถทำได้ที่ SCB EASY App ผ่านเมนู Top Up หรือ Scan QR Code ที่ด้านหลังบัตรนั้นๆ

มีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร PLANET SCB หรือไม่

 • • มี กรณีใช้จ่าย หรือกดเงินสดด้วยสกุลเงินที่บัตรไม่รองรับ
 • • มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดที่ตู้ต่างประเทศครั้งละ 100 บาท และอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ผู้ให้บริการปลายทางเรียกเก็บ

ในกรณีที่ไม่อยากพกบัตร สามารถ scan QR code ผ่าน SCB EASY App เพื่อใช้จ่ายได้หรือไม่

ยังไม่รองรับ

หากเดินทางไปต่างประเทศแล้วเปลี่ยน SIM เช่น ใช้ SIM2Fly หรือ SIM ต่างประเทศที่มี Internet สามารถใช้ SCB EASY App เพื่อทำรายการต่างๆ ได้หรือไม่

ใช้ได้ตามปกติ

วิธีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร

สามารถตรวจสอบได้ผ่าน SCB EASY App

ในกรณีที่เกิดปัญหาเมื่ออยู่ต่างประเทศ จะทำอย่างไร

สามารถติดต่อ SCB Call Center ได้ที่ +66 2777 7777 อาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับเครือข่ายโทรศัพท์ผู้ให้บริการ

อื่นๆ เกี่ยวกับบัตร

ถ้าบัตร ATM /  Debit  ของ SCB  ถูกยึดที่เครื่อง ATM ของ SCB หรือ ของธนาคารอื่น  ต้องทำอย่างไร

 เพื่อความปลอดภัย บัตรจะถูกทำลาย คุณสามารถติดต่อขอทำบัตร ATM/Debit ใหม่ได้ทุกสาขา โดยนำสมุดบัญชีและบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนออกบัตร ATM/Debit ให้คุณใหม่

ถ้าบัตร ATM /  Debit  ของ SCB  สูญหายต้องทำอย่างไร

คุณสามารถแจ้งอายัดบัตรได้ทันทีที่ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 กด

หากใส่รหัสบัตรผิดติดต่อกันครบ 4 ครั้ง หรือลืมรหัส จะต้องทำอย่างไร

คุณสามารถขอกำหนดรหัสบัตรใหม่ได้ทุกสาขา  อย่าลืมนำบัตรเดิม, สมุดบัญชี, และบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณ

 หากถอนเงินที่เครื่อง ATM แล้วได้รับเงินไม่ครบถ้วน จะต้องทำอย่างไรเพื่อขอรับเงินคืน?

แจ้ง SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 เพื่อบันทึกเหตุการณ์และจะได้ทราบสาขาที่ดูแลตู้ ATM เพื่อที่จะไปกรอกใบคำร้องขอคืนเงินได้จากสาขาที่ดูแลตู้ ATM ต่อไป

หากทำรายการผ่านเครื่อง EDC แล้วเกิดปัญหา จะต้องทำอย่างไรเพื่อขอรับเงินคืน และจะได้รับเงินคืนภายในกี่วัน ?

แจ้ง SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 เพื่อบันทึกเหตุการณ์และจะได้ทราบสาขาที่ดูแลตู้ ATM เพื่อที่จะไปกรอกใบคำร้องขอคืนเงินได้จากสาขาที่ดูแลตู้ ATM ต่อไป

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาการใช้บริการ ผ่านช่องทางที่สะดวกด้านล่าง

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือที่สะดวกที่สุด

ค้นหาเรา
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ตอบทุกคำถามที่คุณสงสัย ไม่ว่าจะเป็นการสมัครบัตรเครดิต วงเงินบัตรเครดิต และอื่นๆ เกี่ยวกับบัตร หาคำตอบกับเราได้ที่นี่