ล็อคบัตร
 

 

 

1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

 

 

2. เลือกบัตรที่ต้องการ

 

 

3. เลือก “บริการอื่นๆ” และกดเปิดปุ่ม ระงับการใช้บัตรชั่วคราว

 

 

4. กด “ระงับบัตร” เพื่อยืนยันการ ทำการล็อคบัตรชั่วคราว

 

 

5. ล็อคบัตรชั่วคราวสำเร็จ

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY