จองซื้อหุ้นกู้ และฝากหุ้นกู้ในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

บริการจองซื้อหุ้นกู้ ผ่านแอป SCB EASY และเลือกฝากหุ้นกู้ไว้ในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี สะดวก ง่าย ทำได้ในขั้นตอนเดียวกัน

 


 

 

 

1. เลือกเมนู “การลงทุน”

 

 

2. เลือกเมนู “หุ้นกู้”

 

 

3. เลือกเมนู "จองซื้อ-ขาย"

 

 

4. เลือกหุ้นกู้ที่ต้องการจองซื้อ / ศึกษาข้อมูลใน Factsheet และหนังสือชี้ชวน

 

 

5. กด "จองซื้อ"

 

 

6. ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองซื้อหุ้นกู้และกด”ยอมรับ”

 

 

7. ศึกษา Factsheet

 

 

8. เลือกบัญชีที่ใช้ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้และระบุจำนวนเงินที่ต้องการจองซื้อ

 

 

9. เลือกรูปแบบการถือครองหุ้นกู้: กรณีเลือกฝากหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี เพื่อฝากหุ้นกู้กับ SCB ระบบจะแสดงเลขที่บัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีของผู้ลงทุนอัตโนมัติ

 

 

10. กรณีเลือกรับใบหุ้นกู้ (จัดส่งทางไปรษณีย์) ลูกค้าต้องเลือกบัญชีที่ใช้รับเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่จองซื้อ

 

 

11. กรณีเลือกรับหุ้นกู้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับ InnovestX ลูกค้าต้องเลือกบัญชีหลักทรัพย์

 

 

12. กรณีเลือกรับหุ้นกู้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลูกค้าต้องเลือกบริษัทหลักทรัพย์ และกรอกเลขที่บัญชีหลักทรัพย์

 

 

 

 

13. ตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อและกด "ยืนยัน"

 

 

14. เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับ OTP

 

 

15. กรอก OTP

 

 

16. ส่งคำขอจองซื้อสำเร็จและกด "ตกลง"

 

 

17. ตรวจสอบสถานะจองซื้อ* ในหน้าประวัติรายการของฉัน

 

 

18. เลือกรายการเพื่อดูรายละเอียดรายการจองซื้อ

 

หมายเหตุ : * เมื่อธนาคารหักเงินเพื่อชำระค่าจองซื้อสำเร็จจะแสดงสถานะรายการว่า "สำเร็จ" และลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันรายการภายในวันทำการถัดไป