สมัครสินเชื่อได้เพิ่ม


1. เลือกเมนู “สินเชื่อและบัตรเครดิต”


2. เลือก "สินเชื่อได้เพิ่ม"


3. อ่านรายละเอียดและกด "สมัครเลย"


4. เลือกสินเชื่อที่ต้องการกู้เพิ่มและระบุจำนวนเงินที่ต้องการ กด "ถัดไป"
5. ระบบจะแสดงรายละเอียดสินเชื่อ กด "ถัดไป"


6. เลือกบัญชีรับเงินและวัธีชำระเงินกู้


7. ใส่ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการเงิน กด "ถัดไป"


8. ตรวจสอบข้อมูลติดต่อและศึกษาเงื่อนไข กด "ถัดไป"
9. ตรวจสอบข้อมูล กด "ส่งคำขอสินเชื่อ"