สมัครสินเชื่อได้เพิ่ม
 

 

 

1. เลือกเมนู “สินเชื่อและบัตรเครดิต”

 

 

 

2. เลือก "สินเชื่อได้เพิ่ม"

 

 

 

3. อ่านรายละเอียดและกด "สมัครเลย"

 

 

 

4. เลือกสินเชื่อที่ต้องการกู้เพิ่มและระบุจำนวนเงินที่ต้องการ กด "ถัดไป"

 

 

 

5. ระบบจะแสดงรายละเอียดสินเชื่อ กด "ถัดไป"

 

 

 

6. เลือกบัญชีรับเงินและวัธีชำระเงินกู้

 

 

 

7. ใส่ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการเงิน กด "ถัดไป"

 

 

 

8. ตรวจสอบข้อมูลติดต่อและศึกษาเงื่อนไข กด "ถัดไป"

 

 

 

9. ตรวจสอบข้อมูล กด "ส่งคำขอสินเชื่อ"