สมัครสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash
 

 

 

1. เลือกเมนู “สินเชื่อและบัตรเครดิต”

 

 

 

2. เลือก "สมัครสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash"

 

 

 

3. อ่านรายละเอียดและกด "สมัครเลย"

 

 

 

4. ระบุรายได้ต่อเดือนและกด "ถัดไป"

 

 

 

5. ใส่ข้อมูลหลักประกันและกด "คำนวนสินเชื่อ"

 

 

6. กำหนดวงเงินและระยะเวลาผ่อนที่ต้องการ และกด "ถัดไป"

 

 

 

7. เลือกบัญชีสำหรับรับเงินสินเชื่อ เลือกวิธีผ่อนชำระ และกด "ถัดไป"

 

 

 

8. ใส่ข้อมูลอาชีพและกด "ถัดไป"

 

 

 

9. ให้ข้อมูลเอกสารรับรองรายได้และกด "ถัดไป"

 

 

 

10. เพิ่มรูปรถยนและกด "ถัดไป"

 

 

 

11. ตรวจสอบรายละเอียด กดยอมรับเงื่อนไขและกด "ถัดไป"

 

 

 

12. อ่านรายละเอียดความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตและกด "ยอมรับ"

 

 

13. ตรวจสอบรายละเอียดและกด "ส่งคำขอสินเชื่อ"