สมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash
 

1. เลือกเมนู “สินเชื่อและบัตรเครดิต”

 

2. เลือก "สมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash"

 

3. อ่านรายละเอียดและกด "สมัครเลย"

 

4. ระบุรายได้ต่อเดือนและจำนวนเงินที่ต้องการผ่อนต่อเดือน

 

5. ใส่ข้อมูลหลักประกันและกด "คำนวนสินเชื่อ"

 

6. กำหนดวงเงินที่ต้องการกู้ และกด "ถัดไป"

 

7. เลือกบัญชีสำหรับรับเงินสินเชื่อ เลือกวิธีผ่อนชำระ และกด "ถัดไป"

 

8. ใส่ข้อมูลอาชีพและกด "ถัดไป"

 

9. ให้ข้อมูลเอกสารรับรองรายได้และกด "ถัดไป"

 

10. เพิ่มรูปทะเบียนบ้านและกด "ถัดไป"

 

11. ตรวจสอบรายละเอียด กดยอมรับเงื่อนไขและกด "ถัดไป"

 

12. อ่านรายละเอียดความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตและกด "ยอมรับ"

 

13. ตรวจสอบรายละเอียดและกด "ส่งคำขอสินเชื่อ"