วิธีชำระยอดปิดสัญญาสินเชื่อรถยนต์
 

 

 

 1. กดที่หน้ารวมบัญชี

 

 

 

 

 2. เลือกสินเชื่อรถยนต์

 

 

 

 

 5. ระบบแจกแจงรายละเอียดยอดปิดสัญญา โดยจะแสดงยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วน

กรอบสีม่วง คือ ยอดปิดสัญญา ณ วันที่ตรวจสอบ

กรอบสีเหลือง คือ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 กด "ยืนยัน"

 

 

 

 6.หน้าจอจะแสดงว่า “จ่ายสินเชื่อสำเร็จ”

 

 

 

 

3. กดปุ่ม "จ่าย"

 

 

 

4. เลือกเมนู "ปิดยอด"จากนั้นระบบจะแสดงยอดปิดสัญญา ณ วันที่ตรวจสอบยอด โดยรวมส่วนลดชำระปิดสัญญาก่อนกำหนด และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)