สมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาล
 

 

 

1. เลือกเมนู “สินเชื่อและบัตรเครดิต”

 

 

 

2. เลือก "สมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาล"

 

 

 

3. อ่านรายละเอียดและกด "สมัครเลย"

 

 

 

4. ระบุรายได้ต่อเดือน

 

 

 

5. เลือกประเภทสินเชื่อ ระบุวงเงินและระยะเวลาผ่อนที่ต้องการ

 

 

 

6. เลือกบัญชีสำหรับรับเงินสินเชื่อ เลือกวิธีผ่อนชำระ และกด "ถัดไป"

 

 

 

7. ใส่ข้อมูลอาชีพและกด "ถัดไป"

 

 

 

8. ให้ข้อมูลเอกสารรับรองรายได้และกด "ถัดไป"

 

 

 

9. เพิ่มรูปข้อมูลการเงินและกด "ถัดไป"

 

 

 

10. ตรวจสอบรายละเอียด กดยอมรับเงื่อนไขและกด "ถัดไป"

 

 

 

11. อ่านรายละเอียดความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตและกด "ยอมรับ"

 

 

 

12. ตรวจสอบรายละเอียดและกด "ส่งคำขอสินเชื่อ"