ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้และจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY

ลงทะเบียนง่าย เพียงครั้งแรกครั้งเดียว เพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีและใช้บริการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY

ลงทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันจองซื้อ


 

1. เลือกเมนู “การลงทุน”

 

 

2. เลือก “หุ้นกู้”

 

 

3. กด “ลงทะเบียน” สำหรับลูกค้าใหม่*

 

 

4. กด “อัปเดต” สำหรับลูกค้าเดิม** ที่เคยลงทะเบียนมาก่อน

 

 

5. ตรวจสอบคุณสมบัติ และกด "เริ่มต้น"

 

 

6. ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฯ ทำเครื่องหมายถูกและกด “ยอมรับ”

 

 

7. ตรวจสอบหรือแก้ไขและกรอกข้อมูลส่วนตัว

 

 

8. กรอกหมายเลขหลังบัตรประชาชน 12 หลัก (เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยให้ข้อมูลแก่ธนาคาร)

 

 

9. เลือกบัญชีที่ใช้รับเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ฝากในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

 

 

10. ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินหรือแบบประเมินเดิมหมดอายุ)

 

 

11. ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน”

 

 

12. เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับ OTP

 

 

13. กรอก OTP

 

 

14. ลงทะเบียนสำเร็จ ธนาคารจะแจ้งเลขที่บัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีของผู้ลงทุนเพื่อไว้ฝากหุ้นกู้ทางอีเมล

 

 

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY และบริการฝากหุ้นกู้ในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

- สัญชาติไทย

- อายุ 20 ปีขึ้นไป

- มีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันในชื่อของตนเอง (ไม่ใช่บัญชีร่วม) และต้องผูกกับแอป SCB EASY แล้ว

- มีอีเมลที่ยืนยันแล้วเพื่อรับข้อมูลการแจ้งเตือน

- มีเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP

- ไม่เป็นบุคคลในกลุ่มต้องสงสัยการทำธุรกรรมออนไลน์

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

- ยืนยันตัวตนกับธนาคารและทำแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) แล้ว

 

หมายเหตุ :

* สำหรับลูกค้าใหม่ ลงทะเบียนเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเพื่อบันทึกหรือตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและเปิดบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีเพื่อฝากหุ้นกู้

**สำหรับลูกค้าเดิมที่ลงทะเบียนจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2566 ต้องอัปเดตข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี ก่อนทำรายการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY