รายละเอียดบริการ

บริการบัญชีเงินเดือนกับ SCB Payroll แล้วเรื่องดีจะตามมา เริ่มต้นง่ายๆ แค่เลือกรับเงินเดือนผ่านบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป หรือ บัญชีเงินฝากจากใจ มอบความคุ้มครองประกันชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท

 

ธุรกรรมทางการเงินในมือคุณง่ายกว่าเดิม

ธุรกรรมทางการเงินในมือคุณง่ายกว่าเดิม

สมัคร SCB EASY App พร้อม SCB PromptPay รับโอนเงินฟรี เพื่อให้ทุกธุรกรรมทางการเงินในมือคุณง่ายกว่าเดิม
ทุกรายรับรายจ่าย ไลน์บอกฟรี

ทุกรายรับรายจ่าย ไลน์บอกฟรี

สมัคร SCB Connect ทุกรายรับรายจ่าย ไลน์บอกฟรี
เปิดบัญชีเงินฝาก E Passbook

เปิดบัญชีเงินฝาก E Passbook

ให้คุณทำธุรกรรมได้สะดวกมากขึ้น คล่องตัวมากขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

แนะนำบัญชีที่เหมาะกับคุณ

 

 

ช่องทางการสมัคร

วิธีการรับสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มพนักงาน Employee Choice

 • แจ้งเลขที่บัญชี SCB กับทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ที่บริษัทของท่าน เพื่อขอรับเงินเดือน
 • จะต้องมีเงินเดือนผ่านบัญชี SCB มากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับสิทธิประโยชน์จากบัญชีเงินเดือน SCB Payroll Privileges

 • กรณีมีบัญชีออมทรัพย์ หรือเงินฝากจากใจอยู่กับ SCB อยู่แล้ว สามารถนำบัญชีนั้นมารับเงินเดือนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ SCB Payroll โดยจะต้องมีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารมากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน
 • หากท่านยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ SCB ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่ SCB ทุกสาขา และสามารถนำบัญชีนั้นมารับเงินเดือนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ SCB Payroll โดยจะต้องมีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารมากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน
 • สิทธิประโยชน์จะถูกระงับ เมื่อลูกค้าไม่มีการรับโอนเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารมากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่พบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • สำหรับข้อมูลเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซด์ของทางธนาคาร ที่ www.scb.co.th/th/payroll.html หรือติดต่อ Call Center ที่ 0 2777 7777

เอกสารการเปิดบัญชี

เอกสารยืนยันตัวตน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือเดินทาง พร้อมใบอนุญาตทำงาน
 • ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือเอกสารแสดงตนตามที่ทางธนาคารกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ