เริ่มต้นลงทุนกับ SCB เพื่อโอกาสต่อยอดความมั่งคั่งในแบบของคุณ

แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุนรวม เผื่อเป็นทางเลือกสำหรับคุณ

โอกาสรับผลตอบแทนที่เหนือกว่าเงินฝาก

กองทุนตราสารหนี้
SCBSFFPLUS-B ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4 ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ทั้งไทยและต่างประเทศ

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุน Term Fund อายุ 3, 6 หรือ 12 เดือน ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4 สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากตราสารหนี้ทั่วโลก

ออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ

กองทุน SSF/RMF ยอดขายสูงสุดของ SCB ในปี 2565*
SCBLT1-SSF ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 ลงทุนหุ้นไทยและตราสารหนี้พร้อมโอกาสรับเงินปันผล
SCBRM4 ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีคัดสรรตอบสภาวะตลาด

กองทุน SSF/RMF ตามเทรนด์ตลาด
SCBGSIF-SSF ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5 ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนที่มีคุณภาพ
SCBRMCHA ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ตามดัชนี CSI300

เสริมศักยภาพการเติบโตให้พอร์ตในระยะยาว

กองทุนหุ้นเอเชีย
SCBASHARES(A) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 ลงทุนในตลาดหุ้นจีน A-Shares คัดหุ้นเด่นแบบ Active

เงื่อนไขการลงทุน

* หมายเหตุ :

  • กองทุนแนะนำเดือน เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566 ข้อมูลโดย SCB Chief Investment
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF/RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน
  • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
  • ข้อมูลยอดการซื้อ SSF/RMF ประเภทหุ้นขายดีผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ ในปี 2565 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
  • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนกองทุน Term Fund ในช่วงระยะเวลา 3, 6 หรือ 12 เดือนได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
  • สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนดังกล่าวได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App หรือโทร 02-777-7777
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ