เริ่มต้นลงทุนกับ SCB เพื่อโอกาสต่อยอดความมั่งคั่งในแบบของคุณ

แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 3 ทางเลือกกองทุนรวมสำหรับคุณ

 

กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย

กองทุนติดดาว*

SCBFIXEDA ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4 ลงทุนในตราสารหนี้ Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Short Term Bond, ณ 31 มกราคม 2565

กองทุนหุ้นดัชนีต่างประเทศ

SCBWORLD(A) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 สร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามดัชนี MSCI World

ออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ

กองทุน SSF/RMF ยอดขายสูงสุดของ SCB ในปี 2564*

SCBLT1-SSF ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 ลงทุนหุ้นไทยและตราสารหนี้พร้อมโอกาสรับเงินปันผล
SCBRM4 ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีคัดสรรตอบสภาวะตลาด

โอกาสรับผลตอบแทน ที่สูงกว่าในระยะยาว

กองทุนหุ้นไทย*

SCBSEA ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 เน้นลงทุนในหุ้นไทยไม่เกิน 30หลักทรัพย์ ซึ่งมีความยืดหยุ่นปรับ เปลี่ยนโดยผู้จัดการในแต่ละสภาวะตลาด
SCBDVA ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ

เงื่อนไขการลงทุน

* หมายเหตุ :

 • กองทุนแนะนำเดือนเม.ย. 65 – มิ.ย. 65 ข้อมูลโดย SCB Chief Investment
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนกองทุน SSF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุนและผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
 • ข้อมูลยอดการซื้อ SSF/RMF ประเภทหุ้นขายดีผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ ในปี 2564 ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64
 • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนกองทุน SSF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุนและผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ